2 september publieksdag Forteiland

NIEUWS

Na het gereedkomen van het Noordzeekanaal en de daarbij horende sluizen van Amsterdam en IJmuiden in 1876, werd er vijf jaar later in de duinen op de noordoever van het kanaal begonnen met de bouw van het drie verdiepingen tellende FORT bij IJMUIDEN.

Het in 1888 voltooide fort beschikte in totaal over elf kanonnen van verschillend kaliber en dertien mitrailleurs. Gezien het grote belang van de zeesluizen, zowel voor de scheepvaart als  voor de inundaties voor de inmiddels aangelegde forten van de STELLING VAN AMSTERDAM, ontstond in 1910 de “Positie IJmuiden”. Deze omvatte het kustfort, twee batterijen gericht op de havenmond en er  werden rondom IJmuiden diverse mitrailleuropstellingen, kanonopstellingen, loopgraven en prikkeldraadversperringen  ingericht.

De koepelzaal

Tijdens de bezetting werd het forteiland een belangrijk steunpunt binnen de “Festung IJmuiden” Op het eiland kwamen bunkers voor kustgeschut, landgeschut en luchtdoelgeschut. Het oude fort deed daarbij dienst als manschappenverblijf en opslag voor munitie en  voorraden. In 1963 werd het fort opgeheven als vestingwerk en verlaten waardoor het in verval raakte. Door de geïsoleerde ligging hing rond het forteiland altijd een mysterieuze sfeer. De restauratie van het fort en de nieuwe functie is een garantie voor het behoud van dit erfgoed.

De overtocht naar het Forteiland  wordt verzorgd met de “Koningin Emma”, een passagiersschip met een vaste ligplaats aan de Kop van de Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn: 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retourvaart naar keuze om 13.00, 15.15 of 17.15 uur. Na de overtocht wort u aan de steiger ontvangen door gidsen van de Vereniging Forteiland IJmuiden. De rondleiding door de gids is bij de prijs inbegrepen. Men kan in de Koepelzaal van het fort of op het aangrenzende buitenterras genieten van een hapje en een drankje. Er kan helaas niet worden gepind. Mindervaliden moeten er rekening mee houden dat het fort niet overal makkelijk begaanbaar is.

Toegangskaarten voor overtocht en rondleiding kosten €12.50 per persoon. Kaarten kunnen vooraf worden besteld via internet of telefonisch: 0255-511676. Ook aan boord van de Koningin Emma kunnen kaarten worden gekocht.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz