23 stopt!

TATA STEEL

IJMUIDEN – Kijkje in de keuken van Tata Steel 

Gietkraan25
Door Roel Olierook

In Giethal 2 van de Staalfabriek verzorgen 2 gietkranen het transport van pannen vloeibaar staal tussen de converter dwarstransporten, de panbehandelingsinstallaties en de continugietmachines.

Gietkraan 23 is al sinds 1968 in bedrijf en is aan het einde van zijn technische levensduur. Op basis van levensduurberekeningen en de genomen veiligheidsmaatregelen is vastgesteld dat gietkraan 23 uiterlijk eind 2016 uit bedrijf genomen moet worden. Dit is de basis geweest voor het opstellen van een investeringsvoorstel voor het vervangen van deze kraan: Gietkraan 23 wordt Gietkraan 25.

Voor het opstellen van het investeringsvoorstel heeft een aanbesteding plaats gevonden waarbij wij vanuit Projects and Technical Consultancy (het interne ingenieursbureau van Tata Steel) samen met een team van specialisten van de Oxystaalfabriek verschillende firma’s hebben beoordeeld en offertes geëvalueerd. Ter ondersteuning aan het beoordelingsproces hebben wij referentiebezoeken gedaan bij eerder geleverde kranen aan andere staalfabrieken in Europa. De resultaten van deze bezoeken zijn vervolgens meegenomen in de evaluatie. Parallel aan deze aanbesteding is er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de Business case voor dit project. Is het vervangen van de kraan wel de juiste keuze, kan het niet anders, moet het nu of kan het later. Al deze vragen komen in verschillende onafhankelijke reviews aan bod. Na goedkeuring van het investeringsvoorstel is vervolgens op basis van de uitgevoerde evaluatie van de aanbiedingen een opdracht verstrekt aan de een Duitse fabrikant van dit soort grote zware productiekranen, de firma Kranbau Kothen.

Binnen dit project waren wij niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerpen, leveren, monteren en in bedrijf stellen van een nieuwe gietkraan, wij moesten ook beoordelen of er aanpassingen aan het gebouw moesten worden gedaan. Naast de complete bouw van een nieuwe gietkraan werd zo ook het rekenkundig controleren van de staalconstructie van hal en het renoveren van de oostelijke kraanbaan meegenomen. Deze aanpassingen moesten voor de komst van de nieuwe kraan worden uitgevoerd. Via een aanbesteding is de opdracht voor de aanpassingen bij de firma Voler Rail gekomen.

Minimale verstoring van de productie

Alle werkzaamheden moesten worden uitgevoerd met een minimale verstoringen voor het productieproces binnen de Oxystaalfabriek, dat was misschien nog wel de grootste uitdaging in dit project. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn in een zeer beperkt aantal en met korte productiestilstanden uitgevoerd. Het plaatsen van de nieuwe gietkraan zou niet in reguliere productiestilstanden uitgevoerd kunnen worden. Daarom is een alternatieve productielogistiek bedacht waarbij de kostenderving voor productie tot een minimum is beperkt. Deze alternatieve productiewijze is uitvoerig getoetst met behulp van risicoanalyses en met de vele verschillende afdelingen binnen de Oxystaalfabriek besproken.

De montage zelf was een flinke klus. In de eerste week van 2016 is er door de firma Kranbau Kothen met zijn onderaannemer Mammoet in een tweeploegen dienst gewerkt en is de nieuwe gietkraan in delen omhoog gehesen naar een hoogte van vijfentwintig meter. Boven op de kraanbaan zijn de verschillende kraandelen samengesteld. Dit hijsen en samenstellen van kraandelen gebeurde in verschillende tijdsblokken waarbij er geschakeld moest worden tussen verschillende logistieke productiemodi om de invloed op productie te minimaliseren. Na de eerste week kon de afmontage van de kraan plaatsvinden, waarna wij aansluitend konden starten met de inbedrijfstelwerkzaamheden.

Op dit moment hebben wij de kraan overgedragen aan de Oxystaalfabriek en worden de noodzakelijke opleidingen voor operators en onderhoudspersoneel afgerond. De laatste punten worden opgelost en de prestaties van de kraan gemeten, om over te kunnen gaan tot de volledige acceptatie van de kraan door onze opdrachtgever binnen Tata Steel.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz