Aan de slag met Oosterwijk

NIEUWS


BEVERWIJK – Het college van B&W van de gemeente Beverwijk wil verder aan de slag met de wijk Oosterwijk.

Daarvoor hebben zij een startnotitie voor het opstellen van een gebiedsprogramma voor de wijk vastgesteld. Vijf partijen gaan samenwerken aan de vernieuwing van Oosterwijk De gemeenten Beverwijk en Heemskerk, Dreef Beheer en de woningcorporaties werken samen aan de vernieuwing van de wijk. Met de startnotitie leggen de partijen vast dat zij samen aan de slag gaan in de wijk. De startnotitie wordt nu vastgesteld maar na de vakantieperiode gaan de partijen verder met elkaar om tafel om het gebiedsprogramma verder vorm te geven.

Samen met de inwoners gaan de vijf partijen een plan maken voor de toekomst van de wijk. De samenwerkende partners hopen dat het gebiedsprogramma Oosterwijk in het eerste kwartaal van 2021 klaar is. Het gaat om een plan voor nu en voor de toekomst (horizon 2040). Met daarbij duidelijke opdrachten voor de partijen.

Voor de wijk Oosterwijk in Beverwijk ligt er al een Wijkaanpak ‘Thuis in Oosterwijk’. Dit gaat gewoon door. In het najaar van 2020 komt er een voorstel voor de wijkaanpak met een uitvoeringsprogramma voor de jaren 2020-2022.

In Oosterwijk wonen ruim 5.500 inwoners. De wijk ligt op de grens van Heemskerk en Beverwijk. Het is een wijk uit de jaren ’60 met een verouderd woningbestand. Veel woningen zijn eigendom van de woningcorporaties. Het aanpakken van zichtbare en sociale problemen in de wijk is nu een volgende stap. En daarbij wordt ook het Europaplein, als winkelcentrum en als hart van de wijk, meegenomen. De wijk heeft grote groene ruimtes die beter gebruikt zouden kunnen worden. En er wonen mensen van allerlei nationaliteiten. De samenwerkende partijen willen graag weten hoe de inwoners zouden willen dat Oosterwijk er in de toekomst uitziet. Om een plan te kunnen maken dat past bij wat de inwoners willen.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz