Akkoord CAO Tata Steel

TATA STEEL

Afbeeldingsresultaat voor cao


IJMUIDEN – Op woensdag 26 april heeft Tata Steel met de vakbond FNV Metaal een principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAO.

CNV Vakmensen, De Unie en VHP Tata Steel gaan dit onderhandelingsresultaat eveneens met een positief advies aan hun leden voorleggen. Na een intensieve onderhandelingsperiode met een aantal complexe thema’s zijn partijen vandaag tot een akkoord gekomen. De belangrijkste punten daaruit: de Looptijd Van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Inkomen

Een structurele loonsverhoging van de CAO-lonen van 2% per 1 mei 2017 en 2% per 1 mei 2018.

Generatiepact

Tata Steel vindt het belangrijk dat oudere medewerkers in de aanloop naar hun pensioen de mogelijkheid krijgen om minder te gaan werken. Tata Steel heeft al een goede deeltijdregeling ouderen (DOD). Daarnaast is Tata Steel bereid om oudere werknemers nog een extra mogelijkheid te bieden. Daartoe zijn met de vakbonden afspraken gemaakt om te komen tot een haalbaar en betaalbaar Generatiepact.

Het Generatiepact stelt oudere medewerkers op basis van vrijwilligheid in staat om 50% te gaan werken gedurende maximaal vijf jaar voorafgaand aan hun pensionering, met behoud van een bepaald percentage salaris en volledige pensioenopbouw. Het salaris varieert van 90% tot 77% van het laatste inkomen in een afbouwende schaal van functiegroepen 4 t/m 7 (90%) tot en met 20 (77%), in stappen van 1%. Het Generatiepact wordt per 1 januari 2018 ingevoerd voor werknemers van 60 jaar en ouder. Voorwaarde is dat er een andere medewerker wordt gevonden die eveneens 50% wil gaan werken en met wie een duobaan kan worden gevormd. Hierdoor ontstaat er ruimte om jonge medewerkers aan te trekken. Het Generatiepact loopt tot en met 31 december 2022 en wordt in januari 2019 geëvalueerd. In verband met een goede beheersing van de kosten is overeengekomen dat het deelnemerspercentage gelimiteerd is op maximaal 60% van de doelgroep per jaar. Partijen zullen deze afspraken op hoofdlijnen gezamenlijk uitwerken en communiceren.

Bezetting tijdens Kerstperiode

Tata Steel en de vakbonden hebben afgesproken dat bij de Warmbandwalserij, Koudbandwalserij, Coated Products en Tata Steel Packaging in de 5-ploegendienst op eerste en tweede Kerstdag verplicht wordt doorgewerkt, net als aan de Zuidkant van het bedrijf. Dat gebeurt indien mogelijk op basis van vrijwilligheid. Deze verplichting geldt voor deze bedrijfsonderdelen niet voor Oud en Nieuw.

Extern personeel

Tata Steel zal tijdens de looptijd van de CAO 50 uitzendkrachten een vast dienstverband aanbieden.

Leerlingen en instroom jongeren

Tata Steel zal tijdens de looptijd van de CAO 100 extra nieuwe leerlingen op de bedrijfsschool aannemen. Tata Steel handhaaft de diplomabonus van 200 euro en de RAU-uitkering voor leerlingen van de bedrijfsschool die hun opleiding hebben afgerond, maar vereenvoudigt de wijze waarop dit plaatsvindt.

Arbeidsparticipatie

Tata Steel vindt het belangrijk om bij te dragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Tata Steel zet daarom het project Participatiebanen voort. Er zijn ook afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden van deze medewerkers.

Arbeidstijdenwet (ATW)

Tata Steel hanteerde nog steeds de oude ATW. Met de vakbonden is afgesproken de thans geldende ATW te gaan toepassen. Dat geeft leidinggevenden en medewerkers duidelijkheid over de geldende arbeids- en rusttijden en zorgt voor een betere afstemming met firma’s.

Innovatie van werktijden

Tata Steel en de vakbonden hechten belang aan gezonde en effectieve werktijdenregelingen, waarin zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de behoeften van medewerkers en bedrijf. De werktijdenregelingen binnen Tata Steel voorzien deels al in die behoeften, maar Tata Steel en de vakbonden gaan gedurende de looptijd van de CAO onderzoeken welke aanvullende mogelijkheden er zijn. Dit gebeurt aan de hand van proeven, op basis van vrijwilligheid en in overleg met de lokale OR. De werkwijze met betrekking tot flexibele arbeidstijden bij de Warmbandwalserij wordt voortgezet. De proef bij R&D loopt tot 1 januari 2018. Aan de hand van de eindevaluatie daarvan besluit de Stuurgroep Innovatieve Arbeidstijden of en hoe deze proef een vervolg krijgt.

Loopbaanscan

Tata Steel doet onderzoek naar het invoeren van een scan gericht op de persoonlijke inzetbaarheid van medewerkers. De zes aandachtsgebieden van deze scan zijn gezondheid, leefstijl, werkbelasting, balans werk-privé, scholing/opleiding en loopbaan/mobiliteit. Deze werkscan wordt via het Medewerkersplatform als proef beschikbaar gesteld aan een groep medewerkers.

Collectief verlof

Voor medewerkers in de dagdienst, kantoordienst en tweeploegendienst worden 27, 28 en 29 december 2017 en 27, 28 en 31 december 2018 als collectieve verlofdagen aangewezen. Dit verlof kan naar keuze worden opgenomen uit alle verlofsaldi.

Derde WW-Jaar

Tata Steel zal de duur en de opbouw van de WW en WGA repareren conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord en in de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz