AMBER Alert bedankt jullie

NIEUWS

 BEVERWIJK – Het is precies vijf jaar geleden dat het Nederlandse AMBER Alert van start ging. Inmiddels is het vermiste kinderenalarm uitgegroeid tot grootste en meest succesvolle burgerparticipatie-initiatief van Nederland en zelfs van Europa. Wij willen op deze bijzonder dag iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van AMBER Alert bijzonder hartelijk bedanken.

“Bedankt, zonder jullie steun was dit niet mogelijk geweest. AMBER Alert is een initiatief door het volk en voor het volk. Samen zorgen wij er al vijf jaar voor dat vermiste kinderen worden teruggevonden. En samen gaan wij ervoor zorgen dat nog veel meer vermiste kinderen veilig thuis komen,” zegt Frank Hoen, oprichter van AMBER Alert.

=================================================================================================

Vijf jaar AMBER Alert in cijfers:

  • Officieel gelanceerd op 11 november 2008;
  • 95 procent van de Nederlanders kent het AMBER Alert*;
  • Miljoenen mensen hebben zich aangemeld voor de directe ontvangst van AMBER Alerts. Ook duizenden organisaties hebben zich aangemeld, waaronder de NS, Connexxion, de Nederlandse Publieke Omroep, het ANP, TNT Express en vele andere. Deze organisaties verspreiden het AMBER Alert intern verder. Het indirecte bereik van een AMBER Alert komt daarmee op ruim 7,7 miljoen;
  • Er werden tot dusver 17 AMBER Alerts verstuurd. In 75% van de gevallen werd het kind gevonden dankzij tips die binnenkwamen op het AMBER Alert**;
  • Tevens werd het systeem 724 keer gebruikt om andere vermiste kinderen onder de aandacht te brengen. Hierop kwamen regelmatig tips binnen die leidden tot het terugvinden van het kind
  • De Nederlandse AMBER Alert-organisatie is één van de drijvende krachten achter het nieuwe AMBER Alert Europe initiatief. Deze stichting, die begin 2013 werd opgericht en steun geniet van o.a. Eurocommissaris Neelie Kroes, heeft tot doel te zorgen dat AMBER Alerts niet stoppen bij de grens

* Behoefteonderzoek Alerteringssystemen, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, april 2013
** Het gaat hierbij om kinderen die dankzij – of mede dankzij – tips die binnenkwamen op het AMBER Alert zijn gevonden. Kinderen waarvan later bleek dat ze helaas  nog voor het versturen van het AMBER Alert waren overleden zijn hierbij niet meegenomen.


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz