Automarkt Beverwijk

NIEUWS

BEVERWIJK – Op maandag 9 september 2013 hebben burgemeester J.F.C. van Leeuwen en algemeen directeur Automarkt Beverwijk de heer D.D.F. Moors in aanwezigheid van wethouder mr. Frans H. J. Koster en de heer T. Vestering (Automarkt Beverwijk) een overeenkomst ondertekend. In de overeenkomst staat dat Automotive Trade Support B.V., de organisator van de Automarkt Beverwijk, een jaarlijkse vergoeding betaalt voor de kosten die de gemeente voor de Automarkt, aanvullend op haar publieke taak, maakt.

Automotive Trade Support organiseert sinds 3 april 2012 een wekelijkse automarkt op de parkeerterreinen van de Beverwijkse Bazaar. De gemeente draagt vanuit haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid zorg voor de openbare veiligheid en verkeersmaatregelen buiten het marktterrein en maakt aanvullend op haar publieke verantwoordelijkheid kosten in meer algemene zin, onder andere voor apparaatskosten voortvloeiende uit algemene periodieke afstemming met- en begeleiding van de Automarkt Beverwijk. Met Automotive Trade Support is overeengekomen dat zij een jaarlijkse vergoeding van € 80.000,– betaalt voor de kosten van de werkzaamheden die de gemeente aanvullend op haar publieke taak maakt.

De gemeente Beverwijk is blij met de komst van de Automarkt als economische ontwikkeling die in positieve zin bijdraagt aan de lokale economie en werkgelegenheid.


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz