Begrotingsapp

NIEUWS
iPhone-App-Marketing-Service
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Op het verzoek van de gemeenteraad, om de financiële jaarstukken transparanter en toegankelijker te maken, kwam raadslid Kinik in zijn rol als vicevoorzitter van de auditcommissie met een begrotings-app.

Naast het dikke boekwerk, waarin de begroting van de gemeente Beverwijk nu te vinden is, kan straks gebruik gemaakt worden van een app. Dit besloot de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering. Via de app wordt voor zowel raadsleden als inwoners het eenvoudiger om de begroting door te nemen. De eerste begroting die in te zien is via de app is die van 2016. In 2017 wordt geëvalueerd of de begrotings-app het gewenste resultaat heeft bereikt.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz