Beperking overlast

NIEUWS

IJMUIDEN – Komende zomer gaat de aanleg van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden officieel van start.

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Tijdens de bouw van ongeveer 3 jaar, treft aannemerscombinatie OpenIJ diverse maatregelen om hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

 Vrachtverkeer over water
Vrachtverkeer over water

Het Zuidersluiseiland is al vrij gemaakt om uiteindelijk zelfs volledig te verdwijnen. Op het Middensluiseiland worden bestaande leidingen verlegd en is het oude Sluis Leiding Centrum rijp voor de sloop. Zo creëert OpenIJ de ruimte die nodig is om de nieuwe zeesluis te kunnen bouwen. Na een lange periode van voorbereiding gaat de bouw deze zomer definitief van start. Naar verwachting kunnen de eerste schepen eind 2019 gebruikmaken van de nieuwe sluis. ‘Tijdens de bouw willen wij natuurlijk zo min mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden. Daarom zijn wij al in een vroeg stadium met alle betrokkenen in overleg getreden, zodat mensen weten wat zij kunnen verwachten’, vertelt omgevingsmanager Rob Gordijn van consortium OpenIJ.

Tijdens de bouw zal al het bouwmateriaal voor de nieuwe zeesluis over water worden aangevoerd. Speciaal daarvoor wordt op het Middensluiseiland een loswal aangelegd om de materialen te kunnen lossen. ‘Zo heeft het bestaande wegverkeer geen last van de bouwactiviteiten. Om dezelfde reden en vanwege de veiligheid rijdt het bouwverkeer niet op de openbare weg. Daarvoor leggen wij op de bouwlocatie een eigen weg aan’, aldus Rob Gordijn. ‘Het bouwpersoneel zal vooral gebruikmaken van de noordzijde van het sluizencomplex en met pendelbusjes vanaf de centrale bouwkeet naar hun werkplek worden gereden.’

Het bouwen van de grootste zeesluis ter wereld is volgens Rob Gordijn een technisch hoogstandje op een vergelijkbare schaal als de Deltawerken of de Afsluitdijk. Een project om trots op te zijn: ‘Tijdens het Burenoverleg horen wij van bewoners ook dat zij het mooi vinden om op de eerste rang te zitten. Maar het is natuurlijk wel van belang dat wij alle omwonenden, maar ook bedrijven in de omgeving, voortdurend vertellen wat wij doen en waarom wij dat doen. Wij willen niet dat mensen voor verrassingen komen te staan door bijvoorbeeld onaangekondigd een stuk weg af te sluiten. Daarom sturen wij regelmatig bewonersbrieven en nodigen wij af en toe de pers uit. Als de bouw eenmaal goed onderweg is, dan gaan wij mogelijk ook open dagen op de bouwplaats en rondvaarten organiseren. Dat draagt allemaal bij aan een goede verstandhouding met alle belanghebbenden.’


 Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz