Beverwijk leent € 15 mln aan Muiden

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Het college van de gemeente Beverwijk heeft deze week een besluit genomen over een lening van € 15 miljoen aan de gemeente Muiden. De lening is voor een periode van 15 jaar tegen een rente van 3%. Het levert de gemeente per jaar een bedrag van € 450.000 aan rente op.

Sinds december 2013 heeft het rijk schatkistbankieren ingevoerd. Dat betekent dat gemeenten een overschot aan liquide middelen niet meer bij banken op deposito rekeningen mogen uitzetten, maar verplicht zijn deze gelden tegen een zeer geringe rente bij het rijk onder te brengen. Uitlenen aan andere gemeenten is wel toegestaan. In 2009 heeft Beverwijk geld geleend om een aantal geplande grote projecten te financieren. Onder andere als gevolg van de economische crisis zijn projecten uitgesteld of komen te vervallen. Daardoor kampt de gemeente nog een aantal jaren met een liquiditeitsoverschot. Het college zoekt voortdurend naar mogelijkheden om dit geld zo voordelig mogelijk uit te zetten. Sinds de invoering van het schatkistbankieren zijn de mogelijkheden daartoe echter zeer beperkt.

Met de lening aan de gemeente Muiden lost Beverwijk een deel van haar liquiditeitsoverschot op. Het levert jaarlijks een bedrag aan rente van € 450.000 op voor een periode van 15 jaar.

Wethouder Financiën Jaqueline Dorenbos is heel tevreden met de overeengekomen lening: “Dit levert de gemeente extra inkomsten op. Een leuke opsteker voor de nieuwe gemeenteraad!” De provincie Noord-Holland heeft, als financieel toezichthouder, haar goedkeuring verleend aan de overeengekomen lening.

Bron: Gemeente Beverwijk


Widget is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz