Beverwijk verdedigt belangen Broekpolder in stuurgroep A8-A9

NIEUWS


BEVERWIJK – Gemeente Beverwijk blijft lid van de stuurgroep A8-A9.

Deelname aan de stuurgroep biedt de beste mogelijkheid om de belangen van de Broekpolerbewoners te behartigen en invloed uit te oefenen op het definitieve standpunt van de provincie. Dit antwoordde wethouder Brigitte van den Berg op vragen van de gemeenteraad naar aanleiding van het bericht dat de gemeente Heemskerk uit de stuurgroep A8-A9 is gestapt.

“Hoe kunnen wij de wens voor de Heemskerkvariant het beste uitdragen? Hoe kunnen wij de belangen van de inwoners van de Broekpolder het beste verdedigen? Door aan tafel te zitten en keer op keer te hameren op wat de geluidsbelasting en fijnstofbelasting van het Golfbaanalternatief is. Wij zorgen ervoor dat de argumenten die wij voor het Heemskerkalternatief hebben steeds sterker worden en dat steeds meer pleit tegen het Golfbaanalternatief,” betoogde wethouder Van den Berg donderdag 31 januari 2019 tijdens de raadsvergadering.

Deelname aan de stuurgroep A8-A9 vergroot de kans dat de provincie tot het goede besluit komt. Het besluit van Heemskerk om het lidmaatschap van de stuurgroep op te zeggen betreurt de wethouder, maar zij respecteert het wel. Het betekent ook niet het einde van de samenwerking met Heemskerk. “Inhoudelijk trekken wij samen op,” benadrukt Van den Berg.


Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz