Bewoners willen Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie.

Bewonersgroepen willen startbanen in zee

De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn. Als niet snel begonnen wordt aan het onderzoek naar alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel. Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgeroepen om op korte termijn een onderzoek op te starten naar de behoefte van Nederland aan luchtvaart op de lange termijn en naar opties om de daarvoor nodige luchthavencapaciteit beschikbaar te maken. Gevreesd wordt dat een vastlopende luchtvaart zal leiden tot draconische maatregelen zoals het afschaffen van milieuregels, maximaal concentreren van geluidshinder en afbreken van woonwijken. De bewoners willen dat bij dit onderzoek de wetenschap, het bedrijfsleven maar ook de bewoners in de omgeving van luchthavens betrokken worden.

In het rapport “Vlucht naar Voren” worden de verschillende mogelijkheden belicht om Nederland van voldoende luchthavencapaciteit te voorzien voor de (zeer) lange termijn. Indien de regering luchtvaartgroei mogelijk acht zonder de klimaatdoelstellingen in gevaar te brengen, noemen zij de uitbreiding van Schiphol met banen op een “IJ-vlakte” voor de kust als haalbare en wenselijke optie. De uitbreiding zou gefaseerd moeten plaatsvinden waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om op lange termijn de hub Schiphol te verplaatsen. Banen in Zee zien de opstellers als haalbaar wanneer deze worden gecombineerd met renderende voorzieningen zoals een buitenhaven voor Amsterdam, de aanlanding en opwekking van groene energie en terreinen voor bedrijfsgebouwen en woningbouw. Eén of meer van de bestaande banen van Schiphol kunnen dan gesloten worden zodat er meer ruimte komt voor woningbouw.

“Vlucht naar Voren” wordt op 23 januari om 13.30 uur uur aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in de Statenpassage van het gebouw van de Tweede Kamer.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

3 thoughts on “Bewoners willen Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee

 1. Tja, de achtertuin schoonvegen en dan bij iemand anders de troep in de voortuin gooien! Als je dan leest waar de initiators van dit ridicule plan wonen dan kan je wel stellen dat dit stuk voor stuk hun eigen tuin schoonvegen.

  Ik denk dat de Wijk aan zeeërs al genoeg overlast ondervinden van een staalproducent.
  Het is ronduit een schande dit plan, overlast creeëren van 5 landings en startbanen ( polder en zwanenburgbaan zijn er al ).
  Wat dacht u van minder vliegen, accijns en BTW heffen op kerosine en daarbij de vliegtaks er boven op en plaats deze gelden in een soort nationaal rampenfonds.
  Kunnen we ook de Groningers schadeloos stellen voor hun ellende……….

 2. Inboet Parool wordt het al Mn of meer belachelijk gemaakt . Waar zijn de vertegenwoordigers van de kustplaatsen? Wie zijn die 60 groepen? Hoeveel mensen vertegenwoordigen ze nou eigenlijk? Nog geen 3 % van de omwonenden . Het plan is al ooit financieel afgeketst . De staat secretaris neemt het niet serieus .. kortom storm in een oud glas water wat mij betreft.

 3. Geen banen in zee!!!!
  Er s hier al overlast van de Polderbaan! Er is hier al een staalfabriek en er zijn al windmolens!
  Nog meer vervuiling? Nog meer geluidsoverlast?
  Neen!!! Laat de kust met rust!

Comments are closed.