Bijzondere planten en dieren bij Tata Steel

TATA STEEL

IJMUIDEN – Sinds begin dit jaar is een aantal bijzondere natuurwaarnemingen gedaan.

De meest opvallende waarneming is die van een zeehond in de Staalhaven. Het dier dook herhaaldelijk op en deed zich tegoed aan de grote scholen vissen die in de Staalhaven voorkomen (met name harders).

De steenuil, met stalen zenuwen, blijft vanaf nu rotsvast op zijn plek.   Foto: Tata Steel

Ook een primeur op het terrein was de waarneming van een steenuil. Een vogelexpert heeft aangegeven dat de steenuil in deze regio al in geen 30 jaar meer is gezien.

Tenslotte is er in een wegberm, waar al drie soorten orchideeën voorkwamen (rietorchis, hondskruid en moeraswespenorchis), tevens een vierde gevonden: de bijenorchis. Bijenorchis is een overblijvende plant van 20 tot 50 cm, die bloeit in juni en juli. Zij groeit op grazige, enigszins vochtige kalkhoudende grond in kalkgraslanden en bermen, aan slootkanten en op opgespoten terreinen. De bloem is zeldzaam in Zeeland, Zuid-Limburg en Zuid- en Noord-Holland maar in het overige deel van Nederland zeer zeldzaam. In Nederland is de bloem daarom ook wettelijk beschermd. Evenals hondskruid en moeraswespenorchis is de bijenorchis een bedreigde soort in ons land.

Een andere bijzondere verschijning is de slechtvalk. Deze heeft dit jaar opnieuw gebroed op het terrein van de staalfabrikant.

Samen met PWN werkt Tata Steel aan het versterken van de natuurwaarden op het terrein en in de omgeving. Inmiddels wordt het maaien van de wegbermen afgestemd op de natuur. Er wordt dus niet in de bloeitijd gemaaid, tenzij dat voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Tevens wordt het maaisel tegenwoordig afgevoerd, waardoor zeldzame planten meer kans krijgen. Tijdens de natuurwerkdag in 2017 is er met behulp van vrijwilligers (omwonenden en medewerkers van het staalbedrijf) een natte duinvallei van struiken en opkomende boompjes ontdaan. Hierdoor wordt het gebied natter en opener en krijgen bijzondere soorten als parnassia en duizendguldenkruid meer ruimte.