“Column” Bezorgdheid staalslak terecht ?

COLUMN
hoogovenslak
Een hoogoven staalslak

BEVERWIJK – In schriftelijke vragen van Gemeentebelangen Beverwijk aan het college, is uitgegaan van een gevaarlijk product. 

De staalslak! Ook is er gerefereerd aan een circulaire van de heer van Geel. In deze circulaire staat een explicite waarschuwing voor de eventuele gevolgen voor het gebruik van de staalslak.

Laten wij eerst vaststellen dat de heer van Geel van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer was en hierdoor belast was met het milieu. Het is ondertussen eind 2014. In zeven jaar technische ontwikkeling is te bespeuren dat er van daag te dag geen enkel risico is bij het gebruik van staalslak.

Zo zouden er stofproblemen zijn bij het verwerken van staalslak als bouwelement. Hier is geen sprake van! Het stof waar in de vragen aan het college over gesproken is, komt vrij bij het verwerken tijdens het proces bij hoogovens. Tata Steel weet als geen ander welk stofprobleem dit met zich meebrengt.

Ondertussen is de zienswijze ten opzichte van de staalslak aardig veranderd. Zo laat de Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied weten dat er is vastgesteld dat de staalslak geen afvalstof, maar een bijproduct is, dat nuttig kan worden toegepast.

Staalslak is een bijproduct van het omzetten van vloeibaar ruwijzer in vloeibaar staal. Door kalk toe te voegen worden in het ruwijzer aanwezige elementen als mangaan en silicium gebonden in een laag die op het staal drijft. De slaklaag wordt afgegoten en afgekoeld, waarna de slak wordt gebroken en het nog aanwezige ijzer zo veel mogelijk wordt verwijderd. Staalslak wordt ingezet als gecertificeerd bouwmateriaal in de weg- en waterbouw. Dit wil zeggen dat het voldoet aan alle milieu- en civieltechnische eisen die aan een dergelijk bouwmateriaal wordt gesteld. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben in juni 2014 formeel vastgesteld dat staalslak de status van bijproduct heeft, dat als bouwelement kan worden toegepast en zeer zeker geen afvalstof is.

Staalslak bestaat voornamelijk uit mineralen van calcium-silicaten en ijzeroxiden. Deze stoffen zijn afkomstig uit het ijzererts en komen ook in de natuur voor. Er worden géén stoffen aan staalslak toegevoegd.

Staalslak is niet schadelijk voor de natuur. In staalslak zit in eerste instantie nog een kleine hoeveelheid vrije kalk die in stilstaand water tijdelijk voor een pH verhoging kan zorgen. Om deze reden wordt staalslak niet gebruikt in stilstaand water. Na enige tijd is dit pH effect verdwenen. Staalslak loogt niet uit en lijkt, wat betreft mineralogische samenstelling, sterk op in de natuur voorkomende mineralen. In Japan lopen er zelfs proeven om oesters op bedden van staalslak te kweken. Het is algemeen bekend dat oesters en mossels dé graadmeters zijn van een ongezond milieu.

Zoals het er nu uitziet, belet niets het om het Aagtenpark, in de Broekpolder, op te hogen met staalslakken.

Dus? Niet op alle slakken zout leggen zou ik zeggen!

djp portret
Dirk-Jan Prins

 Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

Comments are closed.