“Column” Hondsbrutaal

COLUMN

Het is beter om het er maar gelijk uit te gooien, jullie zijn hondsbrutaal om met de hond te gaan lopen in het bos bij Tussenwijck. O nee, dit is een verkeerde aanname. Jullie zijn hondsbrutaal indien jullie daar gaan lopen met de hond en deze daar los laat lopen.

SONY DSC
Voor het strand gelden andere regels      Foto: Dirk-Jan Prins

Al enige tijd ging het gerucht dat er werd bekeurd in het leuke bos tussen de ganzen van Tussenwijck en de volgende grote vijver die tegen de rondweg aan ligt. Nou, deze geruchten kloppen. Het zijn daarom vanaf nu geen geruchten meer maar werkelijkheid. Handhaving haalt artikel 2:57 van de APV aan. Het is niet toegestaan om een hond los te laten lopen. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) maakt geen onderscheid tussen binnen of buiten de bebouwde kom. Dus? Honden aan de lijn of anders een boete! Dit artikel kent nog meer punten, te weten:

Artikel 2:57 Loslopende honden
 • 1.Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
  • b. op een openbare plaats indien de hond niet is aangelijnd; of
  • c. op een openbare plaats indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
 • 2.Het verbod in het eerste lid aanhef en onder b is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 3.De verboden in het eerste lid aanhef en onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:

  • a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
  • b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

“Nu moet jij daarom, met een aangelijnde hond, van het ene kloterige kleine uitrenveldje naar een ander kloterig klein uitrenveldje gaan om het dier even de vrijheid te kunnen geven…….!!!” zoals te lezen is in een eerder verslag van een hondenbezitter.

En dit klopt helemaal. Of het gras staat zo hoog dat er niet gelopen kan worden, of deze veldjes zijn 2 meter breed naast een fietspad en na drie keer huppelen van de hond stopt het veldje. Een beetje uitrennen kan echt niet op de aangewezen “uitrenveldjes”. Als de hond daar één keer poept is het veld vol, bij wijze van spreken.

De conclusie is duidelijk. De gemeente Beverwijk ontneemt de hondenbezitter al het plezier maar blijft, ondanks de aankondiging de hondenbelasting op te heffen, vrolijk doorgaan met het innen van deze belasting. Sterker nog, vanaf 29 augustus zijn controleurs ingehuurd door de gemeente Beverwijk van het bedrijf Legitiem BV, om aan de deur te komen controleren of er misschien een hond aan het rondwandelen is die nog niet is opgegeven aan de gemeente. Misschien loopt er wel een tweede hond en is er maar voor één afgedragen. Mocht een controleur een hond aantreffen die niet geregistreerd staat als een betalende hond, dan zal de controleur gelijk zijn aangifteformulier trekken en deze ter plaatste invullen. Eerste hond € 73,20 en tweede hond € 102,60.

Gaan wij dan met al het geïnde hondenbelastinggeld wel mooie uitrenvelden in Beverwijk en Wijk aan Zee krijgen voor de honden? Wegenbelasting betalen wij toch ook voor betere en mooiere wegen? Waarom dan geen betere en grotere velden voor de honden?

Dan nog wel een goede tip van de gemeente:  Vraag uiteraard aan de controleurs van Legitiem BV om zich legitimeren.

djp portret
Dirk-Jan Prins

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz