“Column” Opmerkelijk bericht!

COLUMN
roken
Roken!?

Met dank aan Noord-Hollands Dagblad en journalist Bart Vuijk.

BEVERWIJK – Is het niet zo dat een politiek correct persoon een voorbeeld hoort te zijn voor de gemeenschap waar hij of zij voor denkt te staan?

Hoe kan het dan dat een politicus te horen krijgt niet te roken op een plaats waar dit gevaarlijk is? En dit tijdens een werkbezoek? Roken is, zoals iedereen nu wel weet, rechtstreeks de kanker de longen inzuigen. Hiermee is niet gezegd dat het dit persoon niet vrij staat om te roken. Maar laat commentaar via de media dan achterwege.

Wat het eten en drinken aangaat zou het wenselijk zijn dat hier een betere verklaring over geven wordt door degene die dit beweren. Lees voor verduidelijking van het bovenstaande het verslag van Bart Vuijk. Indien iemand nog geïnteresseerd is in de werkelijke schade van staalslakken, kan nogmaals het volgende verhaal lezen. Opvallend is dat er op dit moment meer ophef gemaakt wordt over het afdekmiddel van de Aagtenbelt dan datgene wat afgedekt dient te worden.

SP-Statenlid op Aagtenbelt Beverwijk: ’Ik mocht niet roken of eten, dat is gevaarlijk’

Door Bart Vuijk28-11-2014, 17:06 (Update 28-11-2014, 17:21)
BEVERWIJK – ,,Eh, u mag hier eigenlijk niet roken. Dat is gevaarlijk.’’ SP-Statenlid Marnix Bruggeman kreeg dat afgelopen week te horen toen hij op bezoek was op de Aagtenbelt, waar de gemeente Beverwijk straks een laag staalslakken op wil aanbrengen. Bruggeman heeft hier aan het college van gedeputeerde staten kritische vragen over gesteld.

,,Ik werd vriendelijk aangesproken door een meneer, die mij aangaf dat er op de belt niet gegeten, gedronken of gerookt mag worden. Dat is gevaarlijk, zei hij’’, meldt Bruggeman, die in het gezelschap was van afdelingsvoorzitter Roel Sint van de Castricumse SP. De opmerking is enigszins pikant omdat de gemeente een veilig recreatiepark van deze plek aan het maken is.

Om het provinciebestuur in staat te stellen de vragen van Bruggeman te beantwoorden, heeft het college van B&W de stort van de staalslakken een tijdje opgeschort, totdat komende dinsdag een informatieavond is geweest in het stadhuis. Die bijeenkomst begint om 19.30 uur en ambtenaren van de gemeente, Milieudienst IJmond en de provincie leggen uit waarom de staalslakken weinig kwaad kunnen.

De afdekking van de voormalige vuilstortplaats is noodzakelijk omdat er zwaar gif in de belten ligt. In voorbije jaren is er ongecontroleerd chemisch afval gestort. Wat er precies in de belt zit, is onbekend. De gemeente noemt het een ’black box’. Wel is bekend dat er een flinke plas kankerverwekkend benzeen op zo’n tien meter onder de belt ligt. Een laag ’licht vervuild zand’ wordt nu gestort. Omdat hier slecht aan te komen is momenteel, wil de aannemer een deel van het zand vervangen door 70.000 ton staalslakken.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz