“Column” Overlast fiets en bromfiets

COLUMN
Mag het iets minder

WIJK AAN ZEE – De Algemene plaatselijke verordening (APV) ondergaat een wijziging in het aanwijsbesluit.


Zo klinkt de mededeling van de Gemeente Beverwijk.

Bekendmaking
Publicatiedatum: 01-07-2015
Soort bekendmaking: Aanwijzingsbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

C-15-02181, Wijziging aanwijsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening overlast van fiets of bromfiets, vastgesteld op 23-06-2015, bekendmaking: 01-07-2015.


Een aanwijzingsbesluit is het document waarin het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een gebied als Natura 2000 aanwijst. Het besluit geeft aan welke soorten natuur (habitattypen en leefgebieden van diersoorten) worden beschermd. In het besluit is ook de exacte begrenzing van het gebied opgenomen.

In het algemeen ergeren mensen zich het meest aan geluid van het verkeer. Knetterende brommers worden door Nederlanders als de hinderlijkste lawaaischoppers ervaren. Het gevoel van overlast neemt bovendien alleen maar toe. Dit blijkt uit onderzoek van het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM onderzoekt in periodes van vijf jaar welk geluid gevoelsmatig de meeste overlast geeft. Mocht jij in het bezit zijn van een elektrische brommer, dan is het weer opmerkelijk dat mensen zich hier ook weer aan ergeren. Zodra er fietsen rijden, naast elkaar, waar dan nog nauwelijks te passeren is, schrikken zij vaak omdat de elektrische scooter niet hoorbaar is. Ondanks dat zij zelf op een elektrische fiets zitten die net zo hard, zo niet harder, gaat dan de scooters van hun soort.

Even terugkomende op de overlast zoals de gemeente dit bedoelde. Groepen brommers, knetterend en de bestuurders meestal met petjes op, scheuren het duingebied in om vervolgens het strand Heemskerk te bezoeken. Of zij nemen hiermee de korstte weg, dwars door het stilte gebied, naar omliggende gemeenten. Het bevreemde tot nu toe dat deze herrieschoppers hun gang konden gaan, terwijl er voor fietsers fuiken worden gemaakt om te kunnen zien of “de fiets” hier wel mag komen. Of er wel een seizoens- of dagkaartje aanwezig is.

Welke plaatsen in de gemeente Beverwijk er nog meer worden bedoeld, is niet duidelijk. De afdeling van de gemeente Beverwijk die hier enige uitspraak over kan geven, is niet bereikbaar. Maar wie weet komt met deze wijziging op het aanwijsbesluit eindelijk een einde aan deze ergerlijke overlast praktijken.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz