“Column” Transparantie!? Modern woord!

COLUMN
Tim de Rudder
Tim de Rudder bij de Dorpsraad Foto: Dirk-Jan Prins

WIJK AAN ZEE –  Bijzonder bezoek bij de vergadering van de Dorpsraad 11-11-2015

Voor het eerst dat wethouder de Rudder binnen de gelederen van de Dorpsraad zijn opwachting maakte. Hij beloofde dat zijn komst opgevolgd gaat  worden door een tweede bezoek en kondigde ook nog eens twee bijeenkomsten in het Stadhuis aan. Zo komen er op jaarbasis vier bijeenkomsten om als gemeente beter op de hoogte te blijven van de problematiek van Wijk aan Zee.

Over deze vergadering en de problematiek in Wijk aan Zee zou eigenlijk een verslag moeten komen in deze krant. Echter, er is gekozen om enkele punten op een rijtje te zetten. Vandaar dat jullie dit keer zelf aan de hand van de onderstaande punten een conclusie mogen trekken.

  1. Zo werd er gesproken over de geluidsbelasting veroorzaakt door Tata Steel. Tata Steel geeft aan dat wanneer het geluid over de hekken van het terrein gaat, het gelijk dik onder de 50 decibel zakt en dat Tata zo voldoet aan de gestelde normen. Voor de bouw van de woningen op het Neeltje Snijdershof (gemeente zegt Voortraat) wordt een vergunning aangevraagd met het doel de geluidsbelasting toe te laten tot 55 decibel. Dit vanwege dat er industrie in de omgeving is. Tata Steel zegt  hierover in een schriftelijke reactie:  Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor 12 nieuwe woningen, waarbij een verzoek tot maximaal 55 decibel wordt gedaan net zoals op de andere woningen in Wijk aan Zee. Dit verzoek moet apart worden gedaan omdat normaal voor woningen 50 decibel geldt tenzij ze in industriële omgeving liggen. Dit laatste is hier het geval. Wij zijn hier geen partij in.
  2. Tim de Rudder is de nieuwe voorzitter van de Omgevingsdienst IJmond buiten de milieuzaken die hij voor de gemeente behartigd. Maar als een vraag uit de dorpsraad wordt gesteld hoeveel de maximale belasting in decibels mag zijn voor de huizen, moet hij het antwoord schuldig blijven. Daar is hij volgens eigen zeggen niet precies van op de hoogte.
  3. De geplande nieuwbouw op het terrein van de Heliomare is volgen de Rudder géén sociale woningbouw. Andere partijen geven aan dat dit wel het geval is en zo de doorstroom wordt bevorderd binnen Wijk aan Zee.
  4. De Rudder geeft aan dat de gemeente Beverwijk niets te maken heeft met de bouw van woningen bij de Helimare. Zo zegt hij, wij zijn geen projectontwikkelaars en het is bovendien geen grond van ons. Dit is eigen grond van de Helimare en de Provincie.
  5. Het aantal nieuw te bouwen woningen voor Wijk aan Zee  staat volgens de Rudder op ongeveer 70 a 80 stuks, zoals in het Waterland akkoord opgenomen. In dit akkoord  staat een fors aantal woningen, maar dit aantal moet verdeeld worden over IJmuiden en Wijk aan Zee. Zo komt het grote aantal woningen tot stand. Tata Steel geeft in een schriftelijke reactie naar de redactie aan: Tata Steel is wel in overleg met gemeente Beverwijk inzake nieuwe Bestemmingsplanprocedure Wijk aan Zee, waarin mogelijk 170 extra woningen worden opgenomen. 
  6. In deze zelfde reactie van Tata Steel staat te lezen: Tata Steel denkt dat alleen bijbouwen van woningen niet de leefbaarheid en verjonging van Wijk aan Zee vergroot. Gematigde groei in woningbouw vindt Tata Steel geen probleem, maar bijna 20% groei van de woningvoorraad is te fors.
  7. De Rudder weet niet zeker of de bouw wel door kan gaan. Er is onvoldoende studie gemaakt van een nieuwe wet, zoals de Rudder aangeeft van Noord-Holland tot aan Milaan, bij wijze van, die aangeeft dat de stikstof in de lucht terug gedrongen dient te worden.  Zeg maar, de flora heeft te veel last van het overschot aan stikstof en er is een aantal bloemen en planten die te goed floreren hierdoor. Zeg maar een soort van woekergroei. Zolang er niet voldoende notie is genomen van deze wet, kan de Rudder niets garanderen. Ook geeft hij aan dat de stikstof, door de in zijn beleving maximaal 80 woningen, te ver omhoog gaat omdat er door de bewoners te veel autoverkeer komt. Een reactie uit de zaal: Als straks alle scholen van de Heliomare in Heemskerk zitten, kunnen wij enkele keren per dag de busjes die af en aan rijden wegstrepen. Niet over nagedacht, gezien de reactie van de Rudder.
  8. Tata Steel geeft ook aan in dezelfde schriftelijke reactie: Bijna 20% groei is te fors. Zeker gezien het feit dat de IJmondcolleges juist meer op luchtkwaliteit en volksgezondheid willen inzetten. Dit strookt wat Tata Steel betreft niet met elkaar.
  9. Wat betreft de gemeente, maar ook volgens de dorpsraad, is deze woningbouw nodig om zo de vergrijzing van het dorp tegen te gaan. Tata Steel geeft als reactie naar de redactie: Tata Steel denkt dat alleen bijbouwen van woningen niet de leefbaarheid en verjonging van Wijk aan Zee vergroot. Gematigde groei in woningbouw vindt Tata Steel geen probleem, maar bijna 20% van de woningvoorraad van 1025, is dit te fors.
  10. Volgens de Rudder heeft Tata Steel kort geleden een toezegging gedaan aan de gemeente, een bedrag van 300 miljoen te willen investeren in economische impulsen. Deze zelfde zegsman van Tata Steel heeft ook kort geleden een uitspraak gedaan naar zijn personeel in een bijeenkomst. Zo verklaarde hij dat Tata Steel momenteel zo slecht gaat dat er geen investeringen komen en dat zelfs het onderhoud stil komt te liggen. De financiële Telegraaf kwam vorige week met het bericht dat Tata Steel Engeland heeft aangekondigd enkele duizenden werknemers te ontslaan. Tata Steel IJmuiden denkt echter van de 7 miljoen ton staal uit te kunnen groeien tot 8 miljoen ton, of hoger, zonder extra belasting voor het milieu. Zelfs als zij de 8 miljoen ton of hoger halen, zal de milieubelasting blijven dalen.

Zo, 10 stevige punten. Er zijn er vast meer. Alleen is het beter dit een andere keer te behandelen. Ondertussen heb ik zelf wel een conclusie getrokken. Deze ga ik dit keer niet met jullie delen. Jullie mogen zelf aan de hand van deze feiten een mening formuleren en misschien willen jullie deze mening wel delen ook. Dan kunnen deze meningen aan de wethouder voorgelegd worden en aan de Dorpsraad, zodat zij precies op de hoogte raken wat er werkelijk leeft in het dorp Wijk aan Zee.

djp portret
Dirk-Jan Prins

 

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz