“Column” Vreemde vogels gespot

COLUMN

WIJK AAN ZEE – Snappen jullie het nog? Een vogel met een helm op? 

vogel met helm
Slimme vogel

Kennen jullie de bordjes? Kwetsbaar duingebied? Niet betreden? Boswachters die de duinen afstruinen in de zomer, om de snode plannen van strandbezoekers tegen te gaan om eens lekker in de duinen te gaan zonnen. Stel je voor dat de jonge aanplant stuk gaat. Begrijp mij niet verkeerd, prima dat er op toegezien wordt. Het zou te gek zijn als deze regels er zijn en deze niet gehandhaafd worden. Het gaat per slot om de natuur.

Het lijkt dat in deze tijd de tendens toch een beetje aan het doorslaan is. Hoe kleiner het vergrijp, des ter groter de zaak voor de gezagsdragers en de hoeders van de wet. Cros met zware motoren door de jonge aanplant van de duinen en het is gelijk een stuk lastiger om op dit vergrijp een vinger te leggen.

spoor2
Sporen van vernieling in het duin van PWN

Wij gaan een stapje verder. Zo sprak ik een tijdje geleden een boswachter. Mijn vraag was, waarom is het zo enorm van belang dat de mensen niet van de parkeerplaatsen, over de ontstane paden door de duimen naar het strand mogen lopen? Zijn antwoord was helder. “Buiten het vertrappen van het duin, zijn er veel vogels die hierdoor verstoord worden”. Geen speld tussen te krijgen! In mijn ogen een waarschijnlijke en een goede uitleg. De vogels, lees de natuur, is een belangrijk goed en dat moeten wij met hand en tand verdedigen en koesteren.

Dan toch mijn uiteindelijke vraag. Of eigenlijk, het zijn er meerdere!

segway
De Segway

Hoe is het in mogelijk dat PWN niet wil toestaan dat er met elektrische vervoermiddelen, zoals een elektrische scooter, door de duinen gereden kan worden? Hoe is het mogelijk dat deze zelfde PWN wél, tegen betaling, de Segway toelaat?

Hoe is het mogelijk dat een dergelijke organisatie die de natuur, op papier, zo hoog in het vaandel heeft en deze volgens eigen zeggen goed beschermd in het PWN gebied, wel toestaat dat er op 500 meter van de woningen van Wijk aan Zee 6 grote windturbines in hún duingebied geplaatst gaan worden? Het gebied de Rellen? 6 windturbines die straks de stroom gaan leveren voor o.a. de e-scooter die nu geweerd wordt uit ditzelfde duingebied? Er zal geen vogel meer in dit stuk duingebied te zien zijn met deze zware industrie. Of het moet een slimme vogel zijn, met een helmpje op, om zo tegen de dreunen van de wieken van de molens bestand te zijn.

Het besluit van de provincie Noord-Holland staat vast. Meer wind van land plukken! Eigenlijk wil tot nu toe geen enkele ambtenaar een uitspraak doen waar nu de precieze locatie is voor deze 6 turbines. Gedeputeerde J. Bond maakt het nog bonter. Hij ontkend in alle toonaarden dat er gebouwd zal worden op het Natura 2000 gebied. Als de tekeningen van de Provincie goed bekeken worden, staan de 6 windturbines wel degelijk ingetekend in dit natuurgebied!

6 windturbines
Zien jullie het al voor je in de duinen van Wijk aan Zee?  Dit is een voorbeeld en niet Wijk aan Zee!

Hoe krom kan het zijn! Waar aan de ene kant van Wijk aan Zee de regeltjes van de Provincie voorkomen dat bewoners eventueel overlast gaan krijgen van Tata Steel en daarom niet de zomerhuisjes en de benutting daarvan uit mogen breiden, dat deze zelfde Provincie het geen probleem vindt om aan de andere kant van Wijk aan Zee, bij een woongemeenschap van meer dan 2000 mensen, 6 windturbines te plaatsten? En ook nog in de duinen! Mochten de huisjes wel hun woonplannen aanpassen, dan kan het zelfs zo zijn dat door regels van deze zelfde Provincie, Tata Steel sommige producties moet staken in belang van de dan ontstane woonkern.

Is er geen enkele andere locatie te bedenken? Zou Tata Steel geen plaats hebben om 6 turbines te plaatsten? Er zijn nog heel veel vragen. Er zullen bij jullie ook heel wat vragen opkomen. Wie weet deze te beantwoorden?

Dacht even de klap van de mallemolen te hebben gehad toen dit bericht tot mij kwam. Las ik het wel goed? Nu blijkt het dat eerder PWN en de Provincie de “vreemde vogels” zijn die een aardige dreun hebben opgelopen.

djp portret
Dirk-Jan Prins


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

Comments are closed.