“Column” Wie?

COLUMN
staal rollen tata
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – De overheid controleert ons, wie controleert de overheid?

Simpele vraag maar lastig te beantwoorden. Dit blijkt keer op keer. En mochten er beslissingen genomen worden binnen de overheid, dan is er altijd wel één of misschien wel twee politieke partijen die het er niet mee eens zijn. Alleen worden die snel overwalst (nieuw woord) door een meerderheid die blind de meerderheid volgt zonder kennis van zaken.

Zo, dit klinkt best hard. Helaas gaat dit ook zo in Beverwijk.

Ik doel hierbij op de geluidsoverlast die er in de nacht gaat ontstaan als het rangeerterrein er straks is voor de staaltreinen. Er is in de gemeente behoorlijk gesteggeld over wat nu wel en wat nu niet kan als het om geluidsoverlast gaat. Maar de gemeente en diverse wethouders houden zich vast aan de omgevingsvergunning die is afgegeven. Maar wie kan vertellen welke informatie er is aangedragen om deze vergunning te krijgen? En er is maar steeds gepraat over 60 en 66 decibel. Alleen kan niemand vertellen hoe deze waarden zijn ontstaan. Ja, er wordt stellig beweerd dat deze waarden staan als een paal boven water en deze niet discutabel zijn. Is dit wel zo? Ongeacht wat er over verteld is, de gemeente geeft akkoord, ook al komt er in de woningen, in de nacht, een veel te hoog volume binnen.

Ja gemeente dit is zo. Een rondvraag vandaag bij het Nimo, afdeling natuurkunde, TNO, Radboud universiteit afdeling natuurkunde, Instituut voor Natuurkunde te Amsterdam en een instelling die voor o.a. de overheid gespecialiseerd is in dergelijke metingen, vertellen allemaal dat de normen waar voor akkoord gegeven is volslagen absurd zijn.

De gemeente Beverwijk gaat er vanuit dat een verhoging van 60 naar 66db maar een kleine stap is. Helaas voor de gemeente, dit is niet zo! De geluidsdruk is bij elke verhoging van 3db het dubbele vermogen. Dit wil zeggen dat 66db ten overstaande van 60db het viervoudige is. Terug vertaald in wat het menselijke oor kan waarnemen is dit bijna een verdubbeling van het geluid. Om de uitleg compleet te maken, als iets van 60 naar 70db gaat is dit een verdubbeling. Decibels werken duidelijk anders dan wij denken. Simpel beredeneerd zou iemand kunnen denken dat het dubbele van 60 120 db is. Zo werkt het niet! Vanaf 60 db gemeten aan de gevel van de betrokken woningen, is de gemeente bovendien verplicht de woningen te isoleren en kunnen zij het niet afdoen met een geluidsschermpje van 1,2 miljoen euro.

Helaas hebben wij het nog steeds over de 60 en de 66db. Waar de gemeente Beverwijk dit vandaan haalt is onbegrijpelijk. De wettelijke normen zijn heel anders als het om industriële normen gaat. En staaltreinen kunnen wij best onder industrie rekenen, dunkt mij. De norm voor het produceren van geluid is overdag 50 decibel voor de industrie. Schrik niet, voor de nacht zelfs 40 decibel. Ja gemeente, bij de wet vastgelegd. En dan kunnen jullie wel schermen met ander getallen, hier hebben jullie zich aan te houden.

Mocht de gemeente toch doorzetten waar zij eigenlijk al voor hebben getekend, dan is er de mogelijkheid om de “wet openbaarbestuur” bij milieudienst op te vragen. Die zijn verplicht dit af te geven. Met deze documenten kan er een onderzoek worden gestart naar de beweringen van de gemeente Beverwijk. Ook al geeft deze aan dat er geen discussie mogelijk is.

Zoals het er nu uitziet zijn er andere machten bezig om de gemeente Beverwijk ongehoorzaam te maken aan de wet.

Wie gaat dit controleren?

djp portret
Dirk-Jan Prins

 

 

 

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on ““Column” Wie?

  1. Het was de PvdA en CDA ook opgevallen dat de geluidsnorm te hoog is maar hebben toch ingestemd met het plan. Om de coalitie te steunen? Om de wethouder niet voor schut te zetten? Nog maar niet te spreken over GroenLinks. Die hebben er met geen woord over gerept. Dat zijn dan raadsleden die de controlerende taak hebben! Ik vind ze hypocriet!

Comments are closed.