Crisisbestrijding op zijn Noord-Hollands Koreaans

NIEUWS TATA STEEL

Ingezonden brief. 

Alle Wijk-aan-Zeeers kregen de afgelopen dagen een brief van de provincie Noord-Holland in de bus. Ze werden daarin uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst ‘over de grafietregen en de kooksrookwolk van Tata Steel/Harsco’. De Provincie beloofde: ‘We zetten ons in om u goed te informeren (…)’. Maar terwijl de overheid zich erop voorstaat transparant te zijn lijkt de informatiebijeenkomst in Wijk aan Zee crisisbestrijding op zijn Noordkoreaans.

Grafietexplosie                  Foto: Dirk-Jan Prins

Wat is er aan de hand? De bevolking in Wijk aan Zee en omgeving is de vervuiling en overlast door ijzer- en staalbedrijf Tata zat. Bewoners maken zich al tijden ook zorgen over hun gezondheid. Een recente, door Tata georganiseerde informatie-inloop over de ‘grafietregen’ had niet het gewenste effect: bewoners overtuigen dat het bedrijf heus het beste voorheeft met zijn buren. Het ijzer- en staalbedrijf had een nieuwe informatiebijeenkomst toegezegd. De regie daarvan werd na beraad met Tata overgenomen door de gemeente en de provincie. Niet onlogisch. Tenslotte is de provincie Noord-Holland, via de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de instantie die Tata zijn vergunningen verleent. En dezelfde Omgevingsdienst is ook de handhaver als milieu en gezondheid in het geding zijn.

Op de inloopbijeenkomst van Tata en tijdens een latere, goed bezochte dorpsraadsvergadering werden diepgaande vragen gesteld. Hoe zit het met de vergunningen? Hoe zit het met de handhaving? Zijn er niet veel meer stoffen die uitgestoten worden en de gezondheid bedreigen? Voert de productiedoelstelling van het bedrijf niet teveel de boventoon ten koste van het milieurisico? Slechts de grafietregen kreeg de aandacht. Hiernaar zou onderzoek worden gedaan. Maar wie heeft eigenlijk de term ‘grafietregen’ bedacht? Grafiet, een tamelijk onschuldig goedje dat ook in potloden gebruikt wordt, blijkt uit een later vrijgegeven analyse slechts 18% van de neerslag te zijn. Het grootste deel wordt aangeduid als ‘hoogovens- en staalslak’. Deze slak heeft geen goede naam. In de gemeente Beverwijk is lang gediscussieerd over de risico’s n de stort van slak op de Aagtenhof. In deze discussie bestond geen enkele twijfel over de kwalijke samenstelling van de slak. Het debat spitste zich uiteindelijk toe op de vraag of deze schadelijke stoffen veilig opgeborgen bleven in de slak of door uitloging toch in het grondwater terecht zouden komen.

Met het neerslaan van stof, zoals in Wijk aan Zee, is dit laatste natuurlijk geen vraagstuk meer. Natuurlijk komt het in ons grondwater, net als het aan onze schoenzolen zit, aan onze handen en we het inademen. Maar de discussie gaat nu over grafiet. Zo is ‘de grafietregen’ de rookwolk geworden die ons het zicht op de echt kwalijke uitstoot belemmert. En dan de organisatie van de voorlichtingsbijeenkomst van 28 november.

Neem goede notie van het volgende: 

Dit geeft te denken. Alsof de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet bestaat, eist de provincie dat deelnemers aan deze bijeenkomst zich per internet volledig identificeren liefst met bijbehorende vragen. Belangstellenden die zich niet van tevoren met naam, adres, email en telefoonnummer hebben aangemeld, wordt de toegang geweigerd. Waarom? De Provincie zegt dat dit is ‘in verband met de organisatie’. Maar daarvoor zijn de gevraagde gegevens evident niet nodig. Het is slechts gissen wat de Provincie met deze maatregel beoogt, maar de effecten zijn voor de hand liggend:
• Er is een drempel opgeworpen voor inwoners die op een of andere manier bij Tata betrokken zijn. Terecht of niet; zoervaren zij dat.
• De inschrijvingsverplichting is slechts bekend bij degene die de brief hebben gehad en gelezen (of mogelijk nog volgende publicaties). Wie er niet van weet, Nederlands niet machtig is, geen computer heeft (of er niet in slaagt zelfstandig een digitaal formulier in te vullen) maar wel belangstellend is, kan op 28 november rechtsomkeert maken.
• De gegevens zullen voor analyse gebruikt gaan worden.
• Er wordt inbreuk gemaakt op de AVG. Nota bene door de overheid, maar ja 1984 is allang geleden. De conclusie die zich door deze aanpak opdringt is onthutsend. De crisis is in de ogen van de provincie vooral een probleem van onrust onder de bevolking.

Hoe krijgen wij de geest weer in de fles. Is dat mogelijk? Ja, ook Noord- Korea laat zien dat dit langdurig succesvol kan zijn.-.


Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on “Crisisbestrijding op zijn Noord-Hollands Koreaans

Comments are closed.