Cultuurvisie en onderhoud openbare ruimte

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Foto:Dirk-Jan Prins    Bron: GB

BEVERWIJK – Donderdag 17 maart vindt een vergadering plaats van de raadscommissie.

De commissie spreekt onder meer over de Cultuurvisie 2016-2019 en het onderhoud van de openbare ruimte in 2016 en de komende jaren. De vergadering in de raadzaal van het stadhuis begint om 19.30 uur. Jullie zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Bij onderwerpen die de commissie bespreekt, is inspreken mogelijk. Er is een inspreektijd van vijf minuten aan te vragen door een e-mail te sturen. De vergadering van de raadscommissie wordt ook rechtstreeks uitgezonden via internet.

Cultuurvisie 2016-2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft zich in het collegeprogramma 2014-2018 voorgenomen te werken aan een langetermijnvisie voor de gemeente, onder meer voor het cultuurbeleid. In de Cultuurvisie komen thema’s aan de orde als een stevige culturele infrastructuur en meer samenwerking, culturele identiteit en cultureel klimaat, het koesteren van erfgoed en het ondersteunen en bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers. Deze thema’s zijn tot stand gekomen in samenwerking met betrokken organisaties en inwoners. Wanneer de visie is vastgesteld, krijgen zij de ruimte om zelf invulling te geven aan kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente. De visie is ook input voor een regionale beleidsvisie, op het niveau van de IJmond, waaraan vanaf dit jaar wordt gewerkt.

Onderhoud openbare ruimte
Het meerjarenprogramma voor het onderhoud van wegen, riolering en groen wordt elk jaar geactualiseerd, waarbij een vooruitblik van tien jaar wordt gegeven en de eerste drie jaar concreet worden benoemd. Het college vraagt de raad kennis te nemen van het programma en een voorbereidingskrediet van € 70.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging en reconstructie van de Spoorsingel tussen de Aagtendijk en de Graaf Florislaan.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz