De Bazaar steunt controle NVWA

NIEUWS


BEVERWIJK – Zaterdag 11 januari j.l. is op de De Bazaar groots gecontroleerd door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Medewerkers en directie van De Bazaar hebben zaterdagochtend direct alle medewerking verleend aan de grootscheepse controles. ‘Wij zijn geschrokken van de bevindingen van de NVWA. Wij onderschrijven het belang van dergelijke controles en zijn blij met dit goed werkende controlesysteem’ aldus directeur George Zapantoulis.

Anders dan in de pers wordt gemeld, is De Bazaar vanzelfsprekend structureel bezig met ongediertebestrijding. Zo zijn er eigen gediplomeerde ongediertebestrijders in dienst en is er een doorlopend contract met de professionele ongediertebestrijder Rentokil. Zij komen iedere vrijdag op De Bazaar voor uitvoering van het bestrijdingsprotocol. Daarnaast adviseren en informeren zij winkeliers op het gebied van ongediertebestrijding. Winkeliers wordt de mogelijkheid geboden advies te vragen en zij kunnen desgewenst gebruik maken van de diensten van Rentokil.

De Bazaar zorgt voor goede afdichting van de winkels door middel van rolluiken en rubbers. Deze rubbers zijn een bekende zwakke plek en worden daarom permanent gecontroleerd en waar nodig vervangen. Ondanks alle inspanningen van De Bazaar blijft het de verantwoordelijkheid van de individuele winkeliers om de hygiëne in acht te nemen.  De Bazaar blijft zich inspannen om deze uitdaging samen met de winkeliers het hoofd te bieden en ondersteunt ze waar mogelijk.

De NVWA kan gebruik maken van haar bevoegdheid om maatregelen te treffen waar De Bazaar als verhuurder slechts adviserend kan optreden. De Bazaar is dan ook blij met de actie van de NVWA. De Bazaar wordt door de NVWA uitgenodigd om overleg te voeren. Daar zal De Bazaar dankbaar gebruik van maken.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz