de komst en ontwikkeling van Landgoed Adrichem.

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Het onderwerp werd al meerdere keren behandeld: de komst en ontwikkeling van Landgoed Adrichem.

De bedoeling is dat sport en recreatie nader bij elkaar komen en passen bij de ontwikkeling de stad. In de raadscommissie werd dan ook uitvoerig gesproken over de volgende stap in het proces, fase 2.

¨Beste oplossing voor dit moment¨
Voordat de inhoudelijke bespreking plaatsvond hadden enkele insprekers, waaronder vertegenwoordigers van Overbos en Podium 104 de gelegenheid hun standpunten in te brengen. Hun horeca zou in de nieuwe plannen te dicht bij elkaar komen te liggen. Een oplossing is nodig om alles goed in te passen. Tijdens de bespreking gaven de meeste fracties aan uit te kijken naar het landgoed. Zo ook VVD-woordvoerder Geel die vond dat de ontwikkeling van het park moet doorgaan. ¨Ook ondanks het coronavirus. Wij denken dat dit voor nu de beste oplossing is.¨ Iets dat Berghuis (GroenLinks) wel deelde door te stellen ¨dat met dit nu voorliggende voorstel aan de belangrijkste voorwaarden wordt voldaan.¨ Bij de PvdA was Moelee te spreken over de duidelijkheid van het aantal voetbalvelden voor de toekomst – dat aantal ligt op negen en half. Hij wees daarnaast op de investeringen die nodig zijn. ¨Wij hebben het hier natuurlijk nog wel over grote bedragen en leningen. Door de coronacrisis zijn veel toekomstige inkomsten onzeker geworden voor clubs, iets dat niet onderschat moet worden.¨

¨Broddelwerk¨
Vanuit de fractie van VRIJ reageerde Uiterwijk op het langlopende proces en het eerder door de raad vastgestelde raadsbesluit waarmee het college aan de slag is geweest. Naar haar oordeel was het resultaat onbehoorlijk. Zij sprak van¨broddelwerk¨ in de uitvoering door het gebrek aan concreetheid. ¨Wat ons betreft is dit stuk niet behandelrijp voor besluitvorming.¨ VRIJ was niet de enige fractie die aangaf het voorstel niet behandelrijp te vinden. De fractie van Gemeentebelangen bracht eenzelfde standpunt. Backer zei onder meer: ¨De financiële onderbouwing is wat ons betreft niet voldoende, het hangt aan een zijden draadje.¨

Bij de fractie van D66 was een ander geluid te horen. De ontwikkeling van het landgoed is een goede zaak, maar er moet ook zo snel mogelijk een oplossing voor Podium 104 gevonden worden volgens woordvoerder Weel. Dat is ook nodig omdat er anders teveel vertraging optreedt. ¨Het blijkt na vanavond dat iedereen zit te wachten op een besluit. Laten we zorgen dat we allemaal zo snel mogelijk door kunnen.¨ Van Luijn (SamenBeverwijk), die het ¨een mooi plan¨ vond, sloot zich daar bij aan. ¨Een en ander natuurlijk wel binnen de begroting.¨ – in lijn met wat Meiland (CDA) daarover zei.

¨Kostendrager¨
Een mogelijkheid om extra inkomsten te realiseren, door bijvoorbeeld appartementencomplexen in te passen (en daarmee als kostendragers in te zetten), werd door Hazeveld (Democraten Beverwijk) als een gemis in de plannen ervaren. Daar liggen kansen voor een grotere kostendekkendheid. Tegelijkertijd gaf hij aan ¨verheugd¨ te zijn met het voorstel, ¨mede vanwege hoe het proces met alle betrokkenen is verlopen.¨ Niet alleen Hazeveld was blij met het proces en de mate waarin overleg is geweest met belanghebbenden. Portefeuillehouder Erol gaf aan tevreden te zijn met de inzet van alle betrokken partijen en de positieve benadering van commissieleden. Kort ging hij nog in op de laatste ontwikkelingen van tegenvallende inkomsten bij clubs en verenigingen als gevolg van de coronacrisis. ¨Wij blijven hier rekening mee houden en gaan als dat nodig is terug om tafel.¨ Op de fracties van PvdA, VRIJ! en Gemeentebelangen na bleek er voldoende steun te zijn om het voorstel te behandelen in de raad. Dit vindt plaats op donderdag 28 mei 2020.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz