De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal

NIEUWS

Balans tussen rust en reuring.

Daar gaat het om bij het Toekomstperspectief Noord-Hollandse kust. Tijdens de afsluiting van de eerste dag van de Landelijke Stranddagen op 6 en 7 april vertelde gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof hier meer over.

joke geldhof aan de kust

Geldhof: “Diverse partijen hebben het kustpact ondertekend, een landelijke afspraak over hoe wij omgaan met nieuwe recreatieve bebouwing. Waar niet, waar wel en onder welke voorwaarden. Deze afspraak werken de provincies met alle partijen verder uit. Samen met andere overheden, waterbeheerders, natuurorganisaties, de recreatieve branche en maatschappelijke organisaties werken wij in Noord-Holland samen vanuit bestaand beleid – de Strategische agenda kust en de Nationale visie kust – aan het toekomstperspectief en een zonering. Voor Noord-Holland is de kust van groot belang. Zowel voor de inwoners van de provincie als voor de toeristen. Hoe zorgen wij ervoor dat wij ruimte hebben voor drukte, vermaak en vertier aan de ene kant en aan de andere kant ruimte voor rust, stilte en ongereptheid.”

Bezoekers van de kust komen voor de natuur en de rust en stilte, maar willen ook de mogelijkheid hebben om een kop koffie te drinken of een evenement te bezoeken. Het gaat om die balans, waar de partijen ruimtelijke invulling aan willen geven. Volgens Geldhof is het een complex project. Er spelen veel verschillende belangen. “Maar wij zijn goed in gesprek met elkaar en zoeken naar meer synergie tussen natuur en recreatie. De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal. Wij moeten er samen aan werken, niemand kan het alleen of heeft exclusieve rechten. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de Noord-Hollandse kust te behouden en te bewaken. Samen maken wij ons sterk voor de prachtige, waardevolle kust waar wij zo trots op zijn en samen bewaken wij de balans tussen rust en reuring.”


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on “De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal

  1. “De kust is van ons allemaal” is een prachtige paradox, net zoals democratie dat is. Als de kust van ons allemaal is dan is deze ook van diegenen die er willen wonen, willen bouwen en willen ondernemen.

Comments are closed.