Decentralisaties in de IJmond

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Op woensdag 25 september 2013 kregen de leden van de raden van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen uitleg over de ‘decentralisaties in het sociale domein’. De regionale projectleiders vertelden over de taken die gemeenten kin 2015 rijgen op het terrein van de jeugdhulp (Jeugdwet), de ondersteuning bij vervoer, verzorging en begeleiding (Awbz) en over de arbeidsparticipatie (Participatiewet). Die terreinen hebben verband met elkaar, dus pakken de colleges van de IJmondgemeenten deze decentralisaties in hun samenhang aan, waarbij de invoering van Passend Onderwijs in 2014 ook wordt meegenomen.

De projectleiders presenteerden de stand van zaken per decentralisatie, de plannen voor de toekomst en de dwarsverbanden tussen de decentralisaties. De raadsleden stelden verschillende vragen en wisselden suggesties uit. De sheets van de vier gehouden presentaties zijn hier onder te vinden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Presentatie participatiewet.pdfpdf(149,93 KB)

Presentatie jeugdzorg.pdfpdf(173,45 KB)

Presentatie integrale deel.pdfpdf(154,33 KB)

Presentatie AWBZ.pdfpdf(249,09 KB)


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz