Definitief Ontwerp Zeestraat & Koningstraat

NIEUWS

GEMEENTEHUIS


BEVERWIJK – Vandaag heeft het college het Definitief Ontwerp (DO) voor de herinrichting van de Zeestraat en de Koningstraat vastgesteld.

Op basis van het vastgestelde Definitief Ontwerp kan een bestek worden opgesteld, waarna de aanbestedingsprocedure kan starten. Volgens de voorlopige planning kunnen de werkzaamheden in de Zeestraat dan in maart 2017 beginnen.

Zoals bekend heeft het college van B&W in juli dit jaar besloten om een ‘pas op de plaats’ te maken bij de herinrichting van Breestraat en Zeestraat, omdat de kosten voor de uitvoering bij doorrekening van het Definitief Ontwerp aanmerkelijk hoger uit bleken te komen dan het beschikbare budget.

Gedurende de zomerperiode is de tijd genomen om tot een goede oplossing te komen. In die periode zijn vier varianten voor een oplossing geformuleerd. Daarvan heeft de gemeenteraad op 29 september 2016 de variant Focus op de Breestraat gekozen.

In deze variant beperkt de herinrichting van de Zeestraat zich tot het opnieuw bestraten van de trottoirs. De raad heeft een extra krediet van €100.000,- beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Centrum, waardoor in de Zeestraat nog wat elementen kunnen worden toegevoegd. In het DO zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:

  1. Nieuwe klinkers op de trottoirs in de Zeestraat tot aan de kruising Groenelaan;
  2. Nieuwe klinkers op de trottoirs in de Koningstraat tussen Velserweg en kruising Zeestraat.
  3. Uitneembare paaltjes t.b.v. afsluiting van de Zeestraat bij evenementen.
  4. Nieuwe lichtmasten op de Zeestraat en de Koningstraat in lijn met de nieuwe lichtmasten op de Breestraat.
  5. Vier nieuwe prullenbakken en een bank op de Zeestraat, dezelfde als gebruikt in het Stationsgebied.

Daarnaast zijn er twee verbeteringen toegevoegd:

  1. Vanwege de grote diversiteit aan paaltjes in de Zeestraat is uit oogpunt van beeldkwaliteit besloten om deze te vervangen door de rvs palen, die niet meer in de Breestraat gebruikt worden.
  2. De 8 fietsenrekken in de Zeestraat worden gecoat waardoor eenheid ontstaat tussen klinkerverharding en straatmeubilair.

Aanbesteding

Bij het deelproject Zeestraat & Koningstraat wordt gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure worden. Hierbij worden vijf regionale partijen uitgenodigd.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz