Details die er toe doen

COLUMN

Wij leven toch niet meer in een tijd dat wij alles maar voor zoete koek aannemen? Maak het jouw grootje wijs, is dan ook een veel gehoorde uitdrukking!

Het is daarom des te vreemder dat alles wat de kerk ons voorschotelt, wel voor zoete koek aangenomen is en wordt. En dit al door de eeuwen heen. Enkele in en outs over datgene wat in deze dagen zo actueel is. 

Getuigen van Jehovah komen zelden positief in het nieuws, maar vandaag maak ik daar een uitzondering op. Ik herinner mij een kinderbijbel met goud gekleurde kaft. Daarin stond ook de kruisiging van Jezus Christus. Al viel dit niet echt een kruisiging te noemen maar eerder een paliging, als dit woord mocht bestaan. Volgens deze bijbel was Jezus namelijk niet gestorven aan een kruis, maar werd hij vastgenageld aan een paal. Deze vorm van nagelen is overigens vele malen gruwelijker en pijnlijker. Dit ligt meer in de lijn van de verwachting als het om de martelingen uit die tijd gaat. 

Recent onderzoek van theoloog Gunnar Samuelsson van de Universiteit van Göteborg bevestigt deze theorie. 

Jezus aan de paal
FOTO: Kinderbijbel ~ Gehanteerde bronnen: The Non-Christian Cross door John Denham Parsons ~ Theoloog Gunnar Samuelsson van de Universiteit van Göteborg

Ook in het boek The Non-Christian Cross, door John Denham Parsons, staat: “In geen van de vele geschriften die de Griekse geschriften vormen, (het z.g.n. nieuwe testament) komt ook maar één enkele zin voor waarin, in het oorspronkelijke Koine Grieks, zelfs maar indirect te kennen wordt gegeven dat de stauros, die bij Jezus werd gebruikt, anders was dan een gewone stauros, laat staan dat deze, in plaats van één stuk hout te zijn, uit twee stukken zou bestaan die in de vorm van een kruis aan elkaar zouden zijn bevestigd.

Het is een straf staaltje van misleiding van de kant van onze leraren dat zij het woord stauros met ’kruis’ weergeven wanneer zij de Griekse documenten van de Kerk in onze taal vertalen en dat zij dan die vertaling ondersteunen door ’kruis’ in onze woordenboeken en in vertalingen van de Bijbel opnemen als de betekenis van stauros, aldus Parsons. Er was eenvoudig geen ondersteunend bewijsmateriaal waaraan men zou kunnen zien dat het om een kruis gaat. 

Ook volgens Samuelsson, zelf overtuigd Christen, wordt er nergens in de Griekse, Romeinse noch Hebreeuwse literatuur melding gemaakt van mensen die als straf aan het kruis genageld werden. Hiervoor onderzocht hij oude teksten van de tijd van Homeros. Homeros leefde ongeveer 800 jaar voor Jezus. Samuelsson liep 900 jaar geschiedenis na tot de eerste eeuw na Jezus. Deze theoloog vond wel diverse andere executiemethoden die met een vorm van ophanging te maken hebben. Hiermee staaft hij de opvatting die al rond 1870 door de getuigen van Jehovah werd aangegeven.

Persoonlijk kan ik hieraan toevoegen dat hout in die tijd erg duur was en op de kale vlaktes rond Jeruzalem schaars was. Jezus, met naast hem de twee misdadigers, waren niet de enige drie op Golgotha. Velen werden daar terechtgesteld. Sommige geschiedschrijvers hebben het zelfs over tientallen of soms honderden die gelijktijdig terechtgesteld werden. Dan is een dwarshout als snel te kostbaar.

In oorspronkelijke Bijbelteksten wordt omschreven hoe Jezus aan een ‘staurus’ op de Golgotha hing. Gunnar Samuelsson stelt dat Jezus waarschijnlijk aan zijn einde kwam terwijl hij genageld was aan een een dergelijke paal. Hij vermoedt dat het beeld van Jezus aan het kruis zijn oorsprong vond in latere artistieke weergaven van de executie. Dit in combinatie met een verkeerde interpretatie van Bijbelteksten. Een beetje hetzelfde idee als wanneer gelovigen God voorstellen als een man met witte baard op een wolk, zoals kunstenaars God frequent afschilderen.

Persoonlijk blijf ik het zelf een vreemd fenomeen vinden dat gelovigen het foltertuig van hun messias als decoratie gebruiken. Stel je voor dat Jezus zijn einde vond op de elektrische stoel. Zouden de volgelingen nu dan met een dergelijke stoel rondlopen op hun nek? Stel dat hij verdronken was en men koos om een aquarium vooraan in de kerk (gemeente) te zetten. Alles ter nagedachtenis. Het had zomaar gekund…

Bovendien leert dit verhaal dat ook een ander dogmatische leerstelling niet kán kloppen. Denk er maar eens over na! De drie-eenheidsleer. Hoe kan Jezus de woorden spreken op Golgotha: “Vader Vader, vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen”. Hoe kan Jezus dit vragen aan zijn vader als hij zelf de Vader is?

Toch maar goed dat deze geestelijk leiders, elk jaar opnieuw, deze feesten in standhouden. Zo krijgen steeds meer mensen duidelijkheid over dogma’s en komen zij steeds vaker aan de oppervlakte drijven. Religieuze leiders hebben moedwillig, door de eeuwen heen, deze dogma’s de religie binnen laten sluipen.  

2010a
Dirk-Jan Prins
Widget is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz