Dierenagenten

NIEUWS

De overheid pakt dierenmishandeling en dierenverwaarlozing harder aan. 

Een kusje voor deze dierenagent             Foto: Politieman Remco Hoogstad Hellevoetsluis

Daarom werken bij de politie taak-accenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed. Om bij de dierenpolitie te komen moet iemand eerst algemeen opsporingsambtenaar worden. Zeg maar, de politieschool doorlopen. Zodra dit een feit is en er is ervaring opgedaan als agent, dan is intern solliciteren bij de dierenpolitie een optie. Er bestaan géén aparte vacatures voor dierenagent. In de volksmond worden deze agenten ook wel de “dierenpolitie” genoemd. Zij treden op tegen mishandelaars van dieren, verlenen hulp en proberen dierenleed te voorkomen. De dierenagenten behandelen onder andere meldingen over gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Meldingen worden zowel zelfstandig als in samenwerking met één van bovengenoemde partners afgehandeld.


Een dierenagent treedt onder andere op tegen de volgende zaken:

 • dierenmishandeling;
 • dierenverwaarlozing;
 • ontucht met dieren en dierenporno;
 • het doden of mishandelen van een dier;
 • het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;
 • stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Tijdens de opleiding leren zij:

 • de wet- en regelgeving met betrekking tot dieren;
 • dierenleed te herkennen;
 • wat de bevoegdheden van de dierenpolitie zijn;
 • hoe zij dieren in beslag kunnen nemen;
 • hoe zij moeten rapporteren over dierenmishandeling (zoals een proces-verbaal opstellen.

De maximale gevangenisstraf voor het mishandelen of verwaarlozen van een dier is drie jaar of een maximale geldboete van € 19.500. Op basis van een wetsartikel kan de rechter, bij een voorwaardelijke veroordeling als bijzondere voorwaarde, het verbod op het houden van één of meer dieren stellen.

Ben jij getuige van een dier in nood, of zie jij een gewond dier door een ongeluk, of constateer jij mishandeling of verwaarlozing? Neemt dan gelijk contact op met het centrale meldpunt van deze dierenagenten via telefoonnummer: 144  Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, gelijk bellen met 144


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz