Digitale registratie door Beverwijk

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Landelijke registratie gehandicaptenparkeerkaarten moet misbruik tegengaan. Vanaf heden registreert de gemeente Beverwijk de gehandicaptenparkeerkaarten in het Nationaal Parkeer Register van de Rijksdienst voor het wegverkeer. Met die stap bindt de gemeente de strijd aan tegen diefstal en misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten.

De gemeente Beverwijk wil met de maatregel voorkomen dat gehandicaptenparkeerkaarten gestolen worden. Met de landelijke registratie voorkomt de gemeente ook dat gehandicaptenparkeerkaarten die in een andere stad gestolen zijn, in Beverwijk gebruikt worden. Zo blijven de parkeerfaciliteiten voor gehandicapten beschikbaar voor hen die het nodig hebben en worden ze niet gebruikt door mensen die daar geen recht op hebben.

Tot voor kort werden de parkeerkaarten van gehandicapte inwoners in een de eigen database van de gemeente geregistreerd. De lokale politie en gemeentelijke handhavers konden alleen de kaarten van de eigen inwoners controleren. Sinds oktober zijn alle afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register van de RDW. Daarin staan ook de gehandicaptenparkeerkaarten van tientallen andere gemeenten. Zo kan de gemeente Beverwijk van alle landelijk geregistreerde kaarten controleren of ze gestolen of ongeldig zijn.

Dezelfde kaart

Inwoners van Beverwijk met een gehandicaptenparkeerkaart merken niets van de landelijke registratie. Zij houden dezelfde kaart met dezelfde rechten, plichten en voorwaarden. De procedures voor het aanvragen of verlengen blijven hetzelfde. Ook de regels bij vermissing of diefstal blijven onveranderd. Wel benadrukt Beverwijk nogmaals dat het belangrijk is om bij diefstal of vermissing aangifte bij de politie te doen.

Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) worden steeds vaker gestolen, verhandeld en misbruikt. Misbruikers kunnen met zo’n kaart gebruik maken van de aantrekkelijke parkeerfaciliteiten voor gehandicapten. Er is een lucratieve handel ontstaan in gestolen GPK’s. Zeker in gemeenten met betaald parkeren en/of lange wachttijden voor parkeervergunningen is een GPK een extra begeerd object. De marktwaarde van een gestolen GPK ligt rond de € 1.500,-

De gegevens zijn bij de RDW in goede handen. Zo registreert de RDW al decennia kentekenbewijzen en rijbewijzen op een veilige en betrouwbare manier. Ook de privacy is gewaarborgd. In het landelijk register worden geen gegevens van de houder van de kaart vastgelegd. Alleen het nummer, het soort kaart en de ingangs- en einddatum staan erin.

Gemeentelijke samenwerking

De landelijke registratie van gehandicaptenparkeerkaarten is een initiatief van gemeenten en landelijke overheid. Gemeenten werken samen in het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten om innovatieve oplossingen voor mobiliteitsproblemen te bewerkstellingen. Naast de registratie van gehandicaptenparkeerkaarten ondersteunt het bijvoorbeeld ook het betalen van parkeren via smartphone. Het Servicehuis heeft de RDW gevraagd de registratie te realiseren. Het Cluster Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het project door de financiering van de projectkosten. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) dringt sterk aan op de registratie en deelname van gemeenten. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt dit initiatief.


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz