Discussie trekkenwand

NIEUWS
Kennemertheater
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De vervanging van de trekkenwand in het Kennemer theater hield de gemoederen bezig in de commissie van donderdag 2 april.

Een trekkenwand is een theatertechniek die noodzakelijk is om de decorstukken te kunnen gebruiken in het theater. Die van het Kennemer theater is inmiddels 16 jaar oud, niet meer veilig en aan vervanging toe. Doorgaan met de huidige trekkenwand is risicovol, omdat de veiligheid van medewerkers en artiesten dan in het geding is en het kan leiden tot uitval van onderdelen met als risico dat voorstellingen niet door kunnen gaan. Het CDA steunde het voorstel van het college. ‘Veilig voorop’ was een duidelijk statement van de partij. Ook de PvdA, GroenLinks en D66 spraken zich uit voor de vervanging van de trekkenwand.

VVD kondigde aan met een motie te komen in de raadsvergadering. In deze motie gaan zij het college vragen om de haalbaarheid te onderzoeken van nieuwbouw van het Kennemer theater in het Stationsgebied. Met name de voormalig locatie van Ankie’s hoeve kan hier geschikt voor zijn volgens de VVD. De VVD benadrukte dat er gestart moet worden met een onderzoek, omdat het nu over een investering in het Kennemer theater gaat en het Stationsgebied wordt ingedeeld. D66 bleek ook oren te hebben naar een verplaatsing van het theater naar het Stationsgebied. D66 vroeg zich wel af of een nieuwe trekkenwand dan zou kunnen meeverhuizen naar een nieuw te bouwen theater. Dit bleek het geval volgens wethouder van Weel. Aan de droom van een nieuw theater op het stationsgebied kwam voorlopig een einde.  Wethouder van Weel gaf aan dat een nieuw theater op dit moment een stap te ver is voor onze gemeente.

Hierna ging het weer over de trekkenwand. Duidelijk werd dat de raad uiterlijk eind april een krediet moeten geven van € 846.800 om de trekkenwand voor het nieuwe theaterseizoen te kunnen plaatsen. Deze investering wordt dan in 20 jaar afschreven en dient gedekt te worden uit de algemene middelen.

In de raadsvergadering van 23 april neemt de raad hierover een besluit. Deze vergadering start om 19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz