Donkere wolken boven Bree

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De recente ontwikkeling met V&D is een reden voor wethouder De Rudder van Economische Zaken om extra actie te ondernemen voor de Breestraat.

Voor de korte termijn is een aantal acties uitgezet om te voorkomen dat er nog meer panden leeg komen te staan.

In korte tijd zijn om diverse redenen weer enkele winkelpanden in de Breestraat leeg komen te staan. In combinatie met de ontwikkelingen rond V&D is dit aanleiding voor wethouder De Rudder een aantal acties uit te zetten om het tij te keren. “Het is nu alle hens aan dek! Gemeente, winkeliers en pandeigenaren moeten de handen ineenslaan om de Breestraat weer aantrekkelijk te krijgen voor het winkelend publiek, maar ook als locatie voor retailers om hun zaak te vestigen.”

Extra acties

Wethouder De Rudder wil naast het bestaande programma Rondje Bree een extra inspanning leveren. Daarom heeft hij tijd vrijgemaakt om in gesprek te gaan met startende ondernemers, met brancheorganisaties en vertegenwoordigers van winkelketens. Doel is om nieuwe huurders voor de vrijgekomen panden te vinden. Daarbij wordt ook met creativiteit nagedacht over nieuwe winkelformules.
• Een promotiecampagne gericht op retailers moet dit ondersteunen.
• Een expertmeeting voor ondernemers in het centrum over ontwikkelingen in retail.
• Meer acties en evenementen voor de consument in aansluiting op al lopende acties op de koopzondagen.

Vandaag heeft de wethouder samen met de winkeliersvereniging stichting Beverwijk Centrum een brief gestuurd aan de verhuurder van het pand van V&D op de Breestraat, IEF Capital. Hierin wordt het belang van V&D voor het Beverwijkse centrum benadrukt. Een  harde opstelling van IEF Capital betekent mogelijk ook het einde voor de Beverwijkse vestiging van V&D.

Rondje Bree270
Rondje Bree

In het voorjaar van 2014 heeft de gemeenteraad de Visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020 vastgesteld. Hiermee is het startsein gegeven voor het stapsgewijs werken aan een mooi, compleet, verrassend en gastvrij centrum. De eerste stap is gezet in de startnotitie Rondje Bree, waarin een inschatting is gemaakt van de mogelijkheden voor de inrichting van het centrum, de betrokken partijen, de financiële kaders en de planning. Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met stakeholders, waarin gebrainstormd is over een herinrichting van de Breestraat. Op basis hiervan worden momenteel schetsontwerpen en een nota van uitgangspunten gemaakt, die in de raadscarrousel op 26 maart 2015 worden gepresenteerd.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz