Drukte van jewelste

NIEUWS TATA STEEL

WIJK AAN ZEE – Deze morgen was het dorp het toneel van veel instanties. 

Zo werd op een aantal plaatsen door de politie de boel goed in de gaten gehouden. Dit allemaal vanwege de komst van de commissaris van de Koning. Alleen bleef het daar niet bij. De koninklijke marechaussee, douanedienst, Rijkswaterstaat, RIVM, Tata Steel zelf en de beveiliging van Tata Steel, namen bezit van het dorp en de Reyndersweg.

Verder was de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied ook aanwezig om inspectie uit te voeren bij het terrein van Harsco. Terwijl niet ver van deze plaats de commissaris van de Koning zat te vergaderen over de Harsco/Tata problematiek, vlogen de stofkolommen de omgevingsdienst bijna letterlijk om de oren. Het zou dan ook zeer verwonderlijk zijn, als door deze inspectie van de OD er geen dwangsom, of misschien wel meerdere volgen. Om een indruk te geven wat de OD allemaal zag, maar de commissaris niet, staan hieronder foto’s met tijden.

10:48 uur                                       Foto’s Dirk-Jan Prins

 

11:02 uur
11:03 uur
11:04 uur
11:06 uur
11:11 uur
11:11 uur in een andere hoek
11:13 uur
De uitloop van 11:13 uur
Vervuiling aan de horizon
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz