Duurzamere locomotieven Tata Steel

TATA STEEL

Vanaf deze week gaat bij Tata Steel de eerste van een nieuw type duurzamere locomotief rijden.

De oude vertrouwde locomotief 301 met zijn velen dienstjaren     Foto: Dirk-Jan Prins

De nieuwe locomotief is zowel zuiniger, schoner als stiller dan de huidige locomotieven van hetzelfde type. Hij gaat onder meer rijden op het Gildenspoor, de spoorlijn die het staalbedrijf verbindt met de buitenwereld via het station van Beverwijk en de buitenhavens. Eind dit jaar rijden er drie van deze nieuwe locomotieven bij Tata Steel.

“Wij streven ernaar om de vervoersstromen op, van en naar ons terrein zo min mogelijk impact op het milieu en de omgeving te laten hebben”, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden. “Met de introductie van dit nieuwe type locomotief zetten wij een flinke stap vooruit op het gebied van het verder verduurzamen van onze processen. Dat is goed nieuws voor het milieu, maar ook voor de mensen die in de omgeving van ons bedrijf wonen.”

Schoner, zuiniger en stiller

Het nieuwe model locomotief wordt op dit moment getest

Het nieuwe type locomotief stoot minimaal 96% minder stikstofoxide (NOx) en minimaal 95% minder roet uit dan het oude model. Tevens gebruikt dit type 22% minder brandstof. De locomotief is ontworpen met de speciale geluidseisen voor de Gildenlijn als uitgangspunt. Transport over het Gildenspoor wordt hierdoor een stuk stiller. De nieuwe locomotief (de 331) heeft ook een ander uiterlijk dan de overige locomotieven van Tata Steel.


Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz