Dwangsom Harsco

NIEUWS TATA STEEL

IJMUIDEN – WIJK AAN ZEE – Ook vandaag weer was de stof niet uit de lucht te denken bij de firma Harsco. In geval van vandaag zal Wijk aan Zee weinig tot geen last hebben van deze stofemissie door windrichting Noord Noord Oost.  

Harsco vandaag gedurende een periode van 20 minuten            Foto: Dirk-Jan Prins

Aankondiging omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied

Dwangsom

Wij willen dat het bedrijf zo snel mogelijk maatregelen treft om de overlast te voorkomen en zijn daarom een handhavingstraject gestart. Wij constateerden dat het bedrijf de vergunningvoorschriften overtreedt. Wij hebben het bedrijf een dwangsom opgelegd.

Zienswijze

Het bedrijft had tot maandag 15 oktober de mogelijkheid om te reageren op de opgelegde dwangsom. Harsco heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, de reactie zijn wij nu aan het beoordelen. Uiterlijk maandag 22 oktober bepalen wij de exacte hoogte van de dwangsom en de datum per wanneer het bedrijf verplicht is maatregelen te treffen om de overlast te voorkomen.

Nieuwe meldingen

Afgelopen paar dagen heeft het bedrijf opnieuw verschillende emissies gemeld, op 16 oktober was er sprake van een grote emissie. Wij hebben ook nieuwe klachten van omwonenden ontvangen, met een piek van 30 klachten over stofoverlast op dinsdagmiddag 16 oktober. Deze klachten geven ons waardevolle informatie en zijn voor ons een bevestiging dat wij de juiste stappen zetten met dit handhavingstraject, gericht op het snel nemen van maatregelen door Harsco.

Advies GGD

Omwonenden vragen ons ook of de stofdeeltjes schadelijk zijn voor de gezondheid. De GGD Kennemerland liet hierover eerder weten: ‘Bij zichtbaar stof gaat het vooral om grove stofdeeltjes. Deze deeltjes komen bij inademen meestal niet diep in de luchtwegen terecht en zijn met name hinderlijk. De samenstelling van het stof is op dit moment nog niet precies bekend. Vermijd daarom direct contact met het stof en was na aanraking uw handen met water en zeep.’ Met vragen over de gezondheid kunnen omwonenden terecht bij de GGD.