Een nieuwe Bree

NIEUWS
kortebaan 14-8-2014
Bron: Gemeente Beverwijk     Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Wel of geen auto’s door de Breestraat?

Is er nog ruimte voor de harddraverij en hoe krijgen wij die gezellige sfeer weer terug in ons centrum? Deze en andere vragen werden voorgelegd in de raadscarrousel.

In een raadscarrousel dachten inwoners, ondernemers, vastgoedhandelaren, gemeenteambtenaren en raadsleden samen na over de uitgangspunten van de nieuwe Breestraat. Ambtenaren van de gemeente presenteerde de visie stadscentrum. Dit leverden vragen op vanuit de gemeenteraad. Zo vroeg Gemeentebelangen of de realisatie niet kon worden versneld, want volgens de huidige planning is dit in 2017 het geval. “In de planning is rekening gehouden met het sluiten van de Velsertunnel in 2016. Het lijkt ons niet wenselijk om dan ook de Breestraat open te breken, maar alles is bespreekbaar” was het antwoord van wethouder De Rudder. Gemeentebelangen brak samen met de VVD een lans voor de Zeestraat. D66 had een vraag van een andere orde. Zij vroegen zich af of inwoners betrokken konden worden via social media. Wethouder De Rudder kon zich daarin vinden en deed de toezegging om ook via social media de meningen van Beverwijkers boven tafel te krijgen. Tot slot vroeg GroenLinks zich af wat nu de prioritering gaat worden bij de aanpak van de Breestraat. De aansluitende workshop gaf daar een beeld van.

In de kantine deden zo’n vijftig mensen mee aan de workshop. In gemengde groepjes discussieerde zij over zes thema’s. Bij elk thema moet een keuze worden gemaakt. Deze keuzes moeten leiden tot een nota van uitgangspunten voor de nieuwe Breestraat en zijn aanloopstraten. Want uitgangspunten in de vorm van een nota zijn noodzakelijk om tot een ontwerp te komen.

Aan bod kwamen thema’s zoals sfeer en verblijfskwaliteit, bomen en groen, wel of geen markten en het parkeren van fietsen. Ook zal een aantal pittige keuzes gemaakt moeten worden. Dit bleek uit de thema’s zoals, auto’s in de Breestraat en wel of geen evenementen, harddraverij en themamarkten. Na afloop van de workshop werd aan een aantal raadsleden gevraagd wat hen allemaal ter oren was gekomen. Opvallend was dat bijna alle bezoekers bij de raadsleden aangaven dat de harddraverij niet bepalend mag zijn voor de indeling van de Breestraat.

Wethouder De Rudder sloot af door te vertellen dat alle volgeschreven flip overs, tekeningen en andere ideeën worden bekeken en gelden als input om te komen tot een uitgangspuntennota. In het voorjaar moet de uitgangspuntennota gereed zijn.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz