Een “zee”aan fietsen

COLUMN
fietsen station
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Waar bewoners van Akerendam op de steiger van het Wijkermeer keken, zoals oud burgemeester van Amsterdam Dr. Jan Bicker, zien wij nu een heel andere zee.

Jan Bicker liet Akerendam bouwen tussen 1635 en 1639 als zomerverblijf. Best een verwend mannetje. Hij bezat in 1640 namelijk ook de hofstede de Eult in Baarn vlakbij hofstede Soestdijk. En alsof het niet genoeg is, verkocht hij Akerendam aan zijn neef Dr. Gerard van Hellemont. Want hij had opdracht gegeven in 1648 om aan de Zeestraat nummer 127 “Duijnwijck” te laten bouwen om daar zelf te gaan wonen. In 1653 stierf Jan Bicker, drie maanden nadat hij burgemeester van Amsterdam was geworden.

En wat is nu het geweldige uitzicht vanuit Akerendam? Inderdaad, een zee aan fietsen en een verroeste machinekamer. Stalen rossen met in hún zicht weer het station op de plaats waar eerst de steiger van Beverwijk lag in het Wijkermeer. Elke dag wachten deze ijzeren schepsels trouw op hun baasje. Zo nu en dan wisselen zij nog wel eens, per ongeluk of moedwillig, van eigenaar.

Of het een fraai gezicht is? Hier zijn de meningen over verdeeld. Zo sprak ik iemand aan, met de vraag hoe zijn gedachten over al dit ijzer is. “Het is bijna kunstzinnig”, kreeg ik als antwoord. “Al dit glimmende chroom geeft mij speciale inspiratie” vervolgde hij. Ik heb een foto gemaakt in de strijkrichting van de beste man zijn hand, toen hij vol passie zijn verhaal vertelde. Maar wat ik ook vastleg, in míjn ogen is het zeker géén kunst. Dit aanzicht geeft mij ook erg veel inspiratie. Oppakken en op de schroothoop! Lijkt mij heerlijk al dat kletterende geluid van staal op staal.

Maar….. Er zit altijd een maar aan vast. Anders was ik er niet over begonnen. Dit onmogelijke uitzicht gaat tot het verleden behoren. Niet dat wij de oude Akerendam situatie terug krijgen, maar de gemeente Beverwijk heeft de oplossing. Dit staat in een kort lopend realisatieplan. In deze aanpak is het stadhuis al gerealiseerd.

Wat is een kort lopend project? Dit omslaat een periode van 10 jaar. In ons geval van het jaar 2010 tot 2020. En er gaat nog veel meer plaatsvinden rond het stadhuis.

Ik citeer: 
De inspanningen zullen verder nog gericht zijn op het volgende:
• onderwijs en revalidatie, Heliomare (Kind en Jeugdcentrum) en
sportvoorzieningen;
• woningbouwprogramma op het terrein van de voormalige Ankie’s Hoeve
• faciliteren uitbreiding Cineworld;
• definitieve herinrichting openbare ruimte Halve Maan en Stationsplein;
• oplossen parkeren (herinrichting Stationsplein en Wijckerpoort)
• oplossing fietsparkeren
• faciliteren busbanen
• nieuwe spoorwegovergang
• afronden busstationTreinstation: 
Het stationsgebouw blijft staan en wordt niet vervangen.
De bebouwing die grenst aan het station blijft voorlopig gehandhaafd.

Cineworld:
Voor de uitbreiding van de bioscoop Cineworld is uitbreidingsruimte gereserveerd aan de zuidwestzijde van het gebouw. Hierdoor ontstaan mogelijkheden het gebouw een alzijdige oriëntatie te geven, waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de levendigheid van het gebied, met name in de avonduren. Aan de noord-west zijde sluit het terras van de bioscoop aan op de voetgangerszone Heliomare – Cineworld – stadhuis – treinstation – Breestraat.

Heliomare:
Voor de kavel van de voormalige Ankie’s Hoeve is de realisatie van Heliomare (onderwijs en revalidatie), sportvoorzieningen en woningbouw voorzien. Daarbij is een aantal randvoorwaarden geformuleerd:
• een rooilijn langs de Halve Maan
• een hoofdentree aansluitend op de Halve Maan
• aansluiting op de structuur en verschijningvorm van Scheijbeeck
• ontsluiting voor autoverkeer aan de zuidzijde van de kavel

Dan moet naast het bestaande wateroppervlak, 15% open water worden gerealiseerd. Deze randvoorwaarden kunnen in het kader van de optimalisatie van het te realiseren programma nog worden aangepast. Op basis van de door de provincie te verlenen subsidie aan Heliomare moet de nieuwbouw in 2014 gerealiseerd zijn. Aldus de gemeente.

Een mooi programma gemeente. Chapeau! Als in ieder geval die fietsen maar weg zijn. En als jullie toch aan het werk gaan, geef nog even een lik verf over het oud roest van jullie machinekamer. Of zie ik dit ook verkeerd. Valt dit wel onder kunst?


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz