Er benne rare dingen

COLUMN

Mijn opa zei altijd: “Kind er benne rara dingen in de wereld. Je zult ze nooit allemaal begrijpen” De beste man was 82. Je had zoiets van, ja hoor opa. Hij zei het op deze manier omdat hij wist dat wij daar een hekel aan hadden. Hij was niet van boeren komaf. Vandaar dat hij expres dit accent gebruikte. Zo pestte hij ons ook als hij op zijn 82e verstoppertje speelde met ons op straat. Als hij dan één van ons ontdekte, riep hij steevast, “zoet zuur zout jij bent hem”  Wij dan, nee opa, het is iet wiet waait is eerlijk weg en tikkie jij bent hem.

En wat blijkt? Er benne rare dingen in de wereld. En zelfs bij ons om de hoek in Wijk aan Zee.

cirkels
Foto: Dirk-Jan Prins

Om maar iets te noemen. Er is een klein raadsel op te lossen langs de Zeeweg naast ons indianenhuis. Op het grasveldje van Tata, naast het huis, is onlangs een vreemde cirkel ontstaan. Nee, er staat geen graan op. Dat kan het niet zijn. Toch zijn deze  cirkels onverklaarbaar. Als je het veldje van de voorkant bekijkt is er niets te zien. Zodra je van bovenaf op het veldje kijkt, zie je de cirkel heel duidelijk. Het is net of er een wagen of een landbouwwerktuig daar gedraaid is. Alleen dan moet dit voertuig wel vanuit een ruimteschip neergelaten zijn en ook weer opgehaald, want in en uitrij sporen zijn er niet.

Zal dit kleine mysterie ooit opgelost worden?   

Bos weg voor Bosweg!

bosweg
Foto: Dirk-Jan Prins

Althans, zo leek het. Langs de Bosweg, op het duin, heeft een ruiming onder alle naaldbomen plaatsgehad. Even leek het erop dat er heimelijk een begin was gemaakt voor de Bosweg, zoals een enkel bestuurslid het graag wilt zien. En zeg nu zelf, het ziet er verdacht veel uit als een pad, c.q weg. Wat blijkt, zonder dat ook iemand ervan op de hoogte is gebracht, is er vanuit de veiligheidsregio brandpreventie een besluit genomen om alle naaldbomen in de omtrek van 100 meter van bebouwing te kappen. Dit vanwege het vonkende effect als een naaldboom in brand staat. Door ervaring wijs geworden met eerdere duinbranden. Nou ja wijs? In de hele omgeving staat één huis. Ver buiten deze 100 meter. Want niet alleen voor de deur van dit huis, maar over het hele duin zijn alle naaldbomen preventief geruimd. Een enorme kaalslag.

Er benne rara dingen in de wereld mien kind. Helemaal begrijpen zul je het nooit! Mijn opa had gelijk! 

2010a
Dirk-Jan Prins


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz