Extra lokalen De Zeearend

NIEUWS


BEVERWIJK – Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over extra lokalen voor de speciale basisschool De Zeearend.

Naast regulier onderwijs krijgen de kinderen extra ondersteuning zoals fysiotherapie, logopedie, speltherapie. De school heeft afgelopen voorjaar aangegeven te weinig ruimte te hebben om de lessen goed te laten verlopen. Daarom willen zij de huidige locatie met vijf tijdelijke noodlokalen uitbreiden. De vijf noodlokalen worden begin augustus geplaatst. De werkzaamheden zijn klaar voordat op 27 augustus Bouwstad van start gaat.

De uitbreiding is vooral bedoeld om de huidige leerlingen van goed onderwijs te voorzien. Wel stromen er na de zomer 19 leerlingen in vanwege de sluiting van de Antoniusschool in Castricum. De gemeente vindt het plaatsen van noodlokalen op een andere locatie dan naast de school geen goede optie. Het is belangrijk dat de kinderen dicht bij het schoolgebouw van De Zeearend hun plek vinden. Zodat zij gebruik kunnen maken van het schoolplein en andere zorgvoorzieningen binnen de school. Daarom worden de vijf noodlokalen op het grasveld direct naast de school geplaatst. Deze worden zo geplaatst dat het gebruik van het naastgelegen grasveld niet wordt belemmerd. De voetbaldoeltjes en de bomen blijven gewoon staan. Ook het voetpad naast het grasveld blijft bestaan.

De gemeente is zich bewust van de zorgen die de buurt heeft over de verkeersbewegingen in de wijk. De gemeente houdt dit goed in de gaten en zal indien nodig passende maatregelen nemen.


Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://www.bic-news.nl/extra-lokalen-de-zeearend/
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM