Feestelijke oplevering wijk Oosterwijk

NIEUWS

BEVERWIJK – Op woensdag 11 september is wethouder Koster samen met de aannemer MNO Vervat aanwezig bij de oplevering van wijk Oosterwijk 1ste fase.

Na een officieel gedeelte voor genodigden wordt de afronding van de herinrichting vanaf ongeveer half twee feestelijk gevierd in de straten die onder handen zijn genomen. Omdat de kinderen in de wijk het lange tijd met weinig speelruimte hebben moeten stellen ligt daar de focus van het feest. De kinderen uit de wijk kunnen zich de hele middag vermaken op de aanwezige springkussens, het spellenparcours en meedoen aan een voetbaltoernooi. Ze kunnen geschminkt worden, op de foto op een politiemotor en er zijn suikerspinnen en ijsjes.

Oosterwijk heeft een metamorfose ondergaan. De rijbanen zijn opnieuw bestraat met gebakken klinkers. Midden in de wijk zijn drie vijvers aangelegd met daaromheen een plantsoen met zitjes. Er zijn meer bomen en groenstroken aangeplant en ook zijn er zes kleine speelplaatsen voor verschillende leeftijden gemaakt achter de flats van de Merwedestraat en Waalstraat. Daarnaast hebben de nutsbedrijven in de hele wijk de gas- en waterleiding vervangen.

Oosterwijk had al jaren last van een (te) hoge grondwaterstand. De aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel lost dit probleem grotendeels op doordat huishoudelijk afval- en regenwater voortaan apart worden opgevangen. Het regenwater gaat via aparte rioolbuizen naar het oppervlaktewater. Dit betekent dat vanaf de gevels van de huizen de regenpijpen aangesloten zijn op het nieuwe regenwaterriool. Daarnaast is er ook een nieuw gemaal gemaakt tussen de Waalstraat en de Italiëlaan.

In 2009 zijn de eerste plannen in een informatie- en inspraakbijeenkomst aan de wijkbewoners voorgelegd. Zij hebben hierop gereageerd en na aanpassingen is het plan door het bestuur definitief vastgesteld. In februari 2012 zijn de werkzaamheden gestart en deze zijn voor de zomer afgerond.

Bron: Gemeente Beverwijk


HTML Comment Box is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz