Geluidsoverlast door schroothandling

NIEUWS TATA STEEL


IJMUIDEN – Er zijn klachten binnengekomen uit wijde omgeving vanwege geluidsoverlast .

Onderzoek wijst uit dat het geluid afkomstig is van de schroot handling midden op het terrein. Hier komen vrachtwagens binnen die schroot lossen. Het schroot wordt vervolgens opgewerkt en daarna verdeeld over verschillende containers die naar de Staalfabriek gaan. Dit alles geeft geluid. De reden dat dit ook tot overlast leidt, ligt onder andere aan de meteorologische omstandigheden. Met weinig wind en de ramen open, is het geluid duidelijker te horen.

Tata Steel betreurt de overlast en zal de regels rondom de schroot handling aanscherpen en hierover in gesprek gaan met de uitvoerende partij. Zo mogen er in de nachtelijke uren geen vrachtwagens schroot lossen en zijn er in de handeling van schroot bepaalde werkwijzen die het geluidsniveau dat ermee gepaard gaat, beperken. Tata Steel zal toezicht houden op de naleving van de regels.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz