Geluidsschermen

NIEUWS
Trein
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – ProRail gaat de spoorcapaciteit ter hoogte van de overweg Aagtenpoort uitbreiden.

Hiermee verbetert de bereikbaarheid voor de goederentreinen met bestemming Tata Steel. Ter hoogte van de overweg Aagtenpoort wordt het bestaande keerspoor verlengd en een nieuw keerspoor toegevoegd. Toename van het aantal treinbewegingen geeft een toename van het geluid als gevolg. Om overlast te voorkomen en te voldoen aan de eisen van de milieuvergunning, heeft ProRail toegezegd langs het tracé geluidsschermen van respectievelijk 2,7 m en 2,25 m aan te leggen.

Bij de spoorwegovergang Aagtenpoort komen twee extra sporen. In verband met de veiligheid moet de overweg dan worden opgeheven. Voetgangers en fietsers kunnen straks gebruik maken van een nieuwe spooronderdoorgang ten westen van de huidige overweg. Gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken van het viaduct Laan der Nederlanden.

Om de aanpassingen te kunnen doen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld onder de naam Spoortracé Beverwijk. Het college heeft het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Van 29 augustus tot en met 9 oktober 2014 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Op 25 september 2014 organiseert de gemeente samen met ProRail een inspraak- en informatieavond voor alle geïnteresseerden. De avond vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz