Groene vingers, bacterie vingers?

NIEUWS VERHALEN
legionella preventie
Foto: Legionella preventie Hardnixveld-Giessendam

De meesten van ons zijn verzot op tuinieren.

Duintuintje hier en volkstuintje daar. Of indien men een tuin bij het huis heeft, is het weekend de aangewezen tijd om eens lekker in de tuin te werken. Lekker in de aarde woelen en plantjes geven wat zij nodig hebben.

Maar nu blijkt dat dit niet echt een onschuldige bezigheid is. Tuinen en tuinaarde zijn een gevaarlijke besmettingsbron. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er in tuinen en daarom in tuinaarde, legionellabacteriën huizen. Deze legionellabacteriën kunnen bij ons de gevreesde veteranenziekte veroorzaken.

Zodra er ergens een besmetting heeft plaatsgevonden met deze bacterie, kruipt men al snel, als een smurf, door de waterkraan en zoekt men het bij de bij ons bekende bronnen. De leidingwatersystemen. Nu is er ontdekt dat ook in (tuin)grond en regenwaterplassen levende legionellabacteriën voorkomen. Deze ontdekking werd gedaan door Eri van Heijnsbergen. Eri is vorige maand gepromoveerd bij de universiteit van Utrecht op haar bevindingen.

Verder vertelt Eri, “Bij de meeste patiënten met veteranenziekte wordt nooit een bron van infectie gevonden. Dit komt doordat de natuurlijke omgeving niet wordt meegenomen bij bronopsporingen. Nu blijkt dat dit voortaan wel moet gebeuren.”

In tuingrond is een belangrijke ziekteveroorzaker in Nederland aangetroffen: Legionella pneumophila-ST47. Dit type legionella is sinds 2002 slechts drie keer aangetroffen in onderzochte bronnen. In alle gevallen was dit in whirlpools in een tuin. Het wil namelijk dat deze bacteriestam vanuit de tuingrond in de whirlpool is terechtgekomen en zo kans heeft gezien van daaruit een infectie te veroorzaken.

Maar er is ook een aantal andere typen Legionella pneumophila in (tuin)grond aangetroffen. Enkelen daarvan waren al eerder gevonden bij patiënten. Verder toonde Eri aan dat legionellabacteriën lang kunnen overleven in (tuin)grond en dat er een verband is tussen grondsoort en aanwezigheid van legionella. In plassen regenwater vond zij minder vaak legionellabacteriën dan in grond, maar zij waren wel degelijk aanwezig.

“Het is aan te raden om (tuin)grond voortaan mee te nemen bij het opsporen van de bron, vooral bij legionellatypen die veel voorkomen in grond.” Verder zou er volgens haar meer onderzoek moeten komen naar twee andere (bekende) bronnen van legionellabacteriën: koeltorens en afvalwaterzuiveringsinstallaties. “Deze systemen worden op dit moment nog niet routinematig meegenomen bij bronopsporingen. Men gaat standaard uit van leidingwatersystemen. Daarom worden zij mogelijk onderschat als oorzaak van de gevreesde veteranenziekte in Nederland.” Aldus Eri.

Dirk-Jan Prins

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz