Harsco verklaart

NIEUWS


WIJK AAN ZEE – Harsco Nederland heeft in een schriftelijke reactie aan Bic-News laten weten het te betreuren dat er een behoorlijke dreun is geweest. 

Zo gaat de sitemanager verder in zijn verklaring: 

Harsco kiept ieder uur 2 tot 3 slakpannen afkomstig van Oxy Staalfabiek #2 van Tata Steel. Het legen gebeurt door middel van een kraan die de slakpan met twee grote haken van de trein wagon kan optillen, met een derde kleinere haak wordt de slakpan dan langzaam leeg gekiept in een slakput die afgeschermd wordt door een hoge betonnen wand en een drietal dijken.

De kraandrijver controleert altijd, voorafgaand aan zijn wacht, of de slakputten in orde zijn en op onveilige situaties. In het geval van de klap op vrijdagavond de 27ste november was dit ook het geval, echter na het kiepen van de zesde slakpan is het toch misgegaan. De kraandrijver hoorde de knal maar zag geen materiaal omhoog komen. Dit betekent voor hem dat er geen emissie in de vorm van stof of rondvliegende brokken was. Duidelijk is dat er water opeenhoping is geweest kort achter de betonnen wand. Dit kan komen doordat de slakput ernaast werd gekoeld met water en de wind dit water heeft verplaatst. Op het moment zelf regende het niet!

Mede doordat de kraandrijver hoog en in een afgeschermde geïsoleerde cabine zit, is de knal bij hem niet als hard overgekomen. Wij betreuren het voorval en ook de onrust die het heeft veroorzaakt, temeer dat als de knal wel direct was aangemeld op Tata Steel Milieulijn deze onrust wellicht voorkomen had kunnen worden. 

Inwoners van Wijk aan Zee hoeven zich zeker geen zorgen te maken en wij zullen onze procedures en instructies tegen het licht houden zodat betrouwbare en juiste informatie snel beschikbaar is als een incident zich weer voordoet.

Het incident wat in september 2015 heeft plaatsgehad, staat geheel los van het kiepen van staalslakken. In dit geval was het kiepen van de derde menger met ruwijzer in een put in combinatie met hevige regenval de basisoorzaak, wat heeft geleid tot een zogenoemde eruptie. Zeer heet ruwijzer komt dan in contact met regenwater en dat wordt dan heel snel in stoom omgezet wat tot gevolg heeft dat er een grote bruine pluim ontstaat. Dat vinden wij heel vervelend en staken altijd het proces van kiepen direct zodat verdere emissie en overlast wordt voorkomen. Melding aan de Omgevingsdienst en Tata Steel milieulijn vindt altijd direct plaats.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz