Hartveilig wonen

NIEUWS
hartveilig wonen
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Vrijwilligers en AED’s gezocht. Helpen jullie mee? Jullie zijn van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 30 september a.s. in het Stadhuis.

In samenwerking met Hartveilig wonen organiseert de gemeente Beverwijk op dinsdag 30 september 2014 om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over het project Hartveilig wonen in Beverwijk. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis, Stationsplein 48 in Beverwijk.

Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Dit kan overal gebeuren: op het werk, in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen deze cruciale minuten arriveren. Vrijwilligers die zijn aangesloten bij Hartveilig wonen bieden deze acute hulp in veel gevallen wel. Het aantal sterfgevallen wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Hoe werkt Hartveilig wonen

Hartveilig wonen is een netwerk van goed geschoolde geregistreerde vrijwilligers en voldoende beschikbare AED’s. Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een circulatiestilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd een tiental vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer wonen en/of werken. Deze vrijwilligers ontvangen een sms-bericht met daarin de locatie van het slachtoffer en/of de plek van de dichtstbijzijnde AED die opgehaald moet worden. De AED is een apparaat die, indien nodig, met een stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te herstellen.

Vrijwilligers en AED’s gezocht

Om Hartveilig wonen succesvol te laten zijn, zijn vrijwilligers nodig! Iedereen die woont en/of werkt in de gemeente Beverwijk kan zich opgeven als vrijwilliger. De gemeente is ook op zoek naar AED’s die door organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar worden gesteld. Deze AED’s kunnen dan bij een calamiteit binnen Hartveilig wonen ingezet worden.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij de informatiebijeenkomst op dinsdag 30 september a.s. De organisatie achter Hartveilig wonen verzorgt tijdens de bijeenkomst een presentatie over dit project. U kunt zich online opgeven voor deze informatiebijeenkomst. Belangstellenden kunnen zich opgeven als vrijwilliger op de site. Daar is ook meer informatie te vinden.

Vragen kunt u stellen op het mailadres hartveiligwonen@connexxion.nl of bel met 0900 -32 125 80.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz