Herinrichting Breestraat

NIEUWS

BEVERWIJK – Op woensdag 2 september 2015 vindt in het Stadhuis een inloopavond plaats over het schetsontwerp voor de herinrichting van de Breestraat e.o. en de Zeestraat.

Bron: Gemeente Beverwijk

De inloopavond start om 17.00 uur en is in de raadzaal. Gedurende de avond wordt op drie momenten een korte presentatie gegeven om 17.30 uur, 18.30 uur en 19.30 uur. De avond eindigt om 20.00 uur. In juni 2015 heeft de gemeenteraad van Beverwijk de uitgangspunten voor het ontwerp voor de herinrichting van de Breestraat met aanloopstraten en de Zeestraat vastgesteld. Direct aansluitend is stedenbouwkundig bureau AKRO uit Utrecht begonnen met het schetsen van het ontwerp. Deze schetsen worden op 2 september gepresenteerd.

Op woensdag 2 september 2015 tussen 17.00 uur en 20.00 uur is iedereen van harte welkom om de schetsen te bekijken, vragen te stellen, van gedachten te wisselen en zijn/haar mening kenbaar te maken. Zowel het schetsontwerp van de Zeestraat als de Breestraat worden op panelen en via digitale presentaties getoond. De inbreng van de aanwezigen wordt waar mogelijk meegenomen in het voorlopige ontwerp.

In oktober 2015 wordt het voorlopige ontwerp ter besluitvorming aan het college voorgelegd. In die periode wordt ook een inspraakvond over het voorlopig ontwerp georganiseerd worden. De schetsen zijn vanaf vandaag te bekijken op Internet. De herinrichting van de Breestraat e.o. en de Zeestraat komt voort uit de vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde Centrumvisie Rondje Bree. Naast de herinrichting, in de visie Rondje Bree fysieke pijler genoemd, bevat de visie ook de pijlers winkelbestand en gastvrijheid/communicatie.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz