Hernieuwde erkenning voor opleiding spoedeisende hulp RKZ

NIEUWS

rode_kruis_ziekenhuis

BEVERWIJK –  Het Rode Kruis Ziekenhuis is onlangs erkend als opleidingsziekenhuis voor spoedeisende geneeskunde door de Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten (RSG). Opleider is traumachirurg Roelf Breederveld en plaatsvervangend opleider spoed eisende  hulp (SEH) arts Maarten Kok.

‘Dit betekent dat wij als ziekenhuis net als de voorafgaande jaren nog altijd aan de hoge kwaliteitseisen voldoen die gelden voor deze opleiding. Daar zijn wij bijzonder trots op.’ zegt Maarten Kok. De opleiding tot spoedeisende-hulparts wordt regelmatig opnieuw beoordeeld door de RSG. Kok: ‘Dat we nu de maximale erkenning hebben gekregen voor vijf jaar, is voor ons een bevestiging dat we goed bezig zijn.’

Momenteel behoort het RKZ tot de 30 ziekenhuizen in het land die de SEH opleiding mogen geven. ‘Eerste hulp is vaak cruciale zorg en van groot belang voor onder andere de vervolgbehandeling van patiënten. Het is daarom belangrijk dat we blijven voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld’, aldus Kok. Al vanaf 2008, toen in Nederland zelfstandige opleidingen tot SEH-arts werden erkend, heeft het RKZ geïnvesteerd in de opleiding Spoedeisende Geneeskunde. Zo werd traumachirurg Roelf Breederveld van het RKZ hoofd opleider SEH en kreeg de opleiding in het Rode Kruis Ziekenhuis haar eerste erkenning.

De hernieuwde erkenning is voor de artsen een bevestiging van de kwaliteitsinvesteringen die de afdeling SEH de afgelopen jaren heeft gedaan. Kok: ‘Goed opgeleid personeel is een voorwaarde om patiënten hoge kwaliteit zorg aan te kunnen bieden bij spoedeisende situaties.’ Roelf Breederveld: ‘Ook de aanwezigheid van het brandwondencentrum, waar patiënten uit heel Nederland acuut worden opgenomen, vergt een optimaal functionerende SEH”.

Volgens de SEH-arts is het in het belang van de patiënt en de regio dat het RKZ voorop blijft lopen op het gebied van Spoedeisende Hulp. Kok: ‘De normen worden steeds hoger en dat is uiteindelijk goed voor zowel het ziekenhuis als de patiënt. Wij zullen er alles aan doen om te blijven voldoen aan deze hoge eisen. Met de erkenning heeft de SEH van het RKZ laten zien voor nu en de toekomst de acute zorg te kunnen borgen.’

 Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz