Het blijft bedenkelijk

NIEUWS TATA STEEL
Foto: Dirk-Jan Prins

De afgelopen weken heb ik al flink wat omwonenden mogen verwelkomen voor een bezoek aan onze site.

Zij konden een kijkje nemen in twee van onze fabrieken en kregen bij Harsco ter plekke uitgelegd hoe het proces van slakverwerking verloopt. Daarnaast hebben we laten zien wat Tata Steel doet om overlast in de omgeving te voorkomen, welke (milieu) investeringen er de afgelopen jaren zijn gedaan en welke in voorbereiding zijn. Ik kreeg naast kritische vragen ook veel positieve reacties.

De tijdelijke maatregelen die we nu nemen om de kans op overlast van grafiethoudend stof te verkleinen, zijn nog steeds van kracht en we werken voortdurend aan verbetering daarvan. Inmiddels hebben we extra slakpannen om het koelproces te verlengen. Deze verkleinen het risico op vrijkomen van grafiet. Mocht er onverhoopt toch grafiethoudend stof richting Wijk aan Zee waaien, zullen wij u daarvan voortaan pro-actief op de hoogte stellen. U kunt zich nu inschrijven voor een sms-berichtenservice.

In de tussentijd werken wij hard aan de definitieve oplossing voor overlast van grafiethoudend stof: de voorbereidingen voor de bouw van een hal bij Harsco en een investering bij de staalfabriek in zogeheten platte bakken zijn in volle gang. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft ons laten weten het vergunningentraject voor de buitenkant van de te bouwen hal te bespoedigen. Voor het binnendeel kan dat nog niet, omdat daar onderzoek plaatsvindt naar effecten voor bijvoorbeeld veiligheid en milieu. De bedoeling is om de bouw zo snel mogelijk te realiseren. Tegelijkertijd willen wij doorpakken op de stofoverlast en doen we onderzoek naar een andere verwerking van converterslak.

Naast een bezoek aan onze site zijn er ook andere manieren om kennis te maken met ons bedrijf. Zo organiseren Tata Steel en Telstar aanstaande woensdag een Tata Kids of Steel® Football clinic. Dit soort evenementen vinden met enige regelmaat plaats, houd onze website in de gaten als uw kind mee wil doen aan één van de Tata Kids of Steel® events.

Hans van den Berg


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz