Het is 1 juli 2014

COLUMN

Het is 1 juli 2014. Dit is meestal een teken dat er veel gaat veranderen in regelgeving en belastingen.

regelgeving 680x220
Om maar eens enkele zaken op een rijtje te zetten.

1. Per 1 juli 2014 kunnen transgenders hun geslachtsaanduiding eenvoudig laten wijzigen in officiële documenten. Zij hoeven dan niet langer een operatie, hormoonbehandeling of sterilisatie te ondergaan om dit te kunnen doen. Gaat niet meer via een rechter. Als een deskundig persoon zegt dat het zo is, dan is dit voldoende om een officieel document te wijzigen.

2. Sneller fouilleren bij plotselinge gebeurtenis. Met ingang van 1 juli 2014 kan de politie bij een plotselinge gebeurtenis sneller fouilleren om de openbare orde te handhaven. Bijvoorbeeld bij een stevige vechtpartij voor een discotheek. Of een dreigende confrontatie tussen hooligans in de buurt van een treinstation. Moet toegeven, er zijn dus ook wel enige pluspunten te bespeuren.

3. Nederlandse strafwet in het buitenland.Wordt een Nederlander in het buitenland slachtoffer van een ernstig misdrijf? Dan kan de Nederlandse strafwet worden ingezet. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie mogen de daders dan opsporen en vervolgen. Per 1 juli 2014 geldt de Nederlandse strafwet vaker in het buitenland.

4. Dan toch maar even de verhoging van de leidingwaterbelasting eruit pakken. Het tarief is vandaag keihard omhoog gegaan. Van 0,165 cent naar 0,330 cent. Een verdubbeling dus. Toen deze belastingverhoging werd aangekondigd door het kabinet, met hulp van Pechtold, sprak hij over een ‘vergroenende maatregel’. De grootverbruiker, ook wel de vervuiler, zou betalen. Nou vergeet het maar! Want begin deze maand trok Wiebes de belasting voor grootverbruikers, vanaf 300 m3  in. Die betalen dus lekker helemaal niks nakkes nada noppes. En jullie vanaf vandaag twee keer zoveel.

5. Klanten van pandhuizen krijgen meer bescherming. De nieuwe regels van de ministers Opstelten en Kamp moeten er vanaf vandaag voor zorgen dat zij beter geïnformeerd worden over de voorwaarden van pand-beleningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de hoogte van de vergoeding die betaald moet worden aan het pandhuis voor de lening en de lengte van de beleentermijn. Pandhuizen voorzien nog steeds in een behoefte van mensen die snel geld nodig hebben, maar geen geld willen of kunnen lenen, en ook niet van plan zijn bezittingen te verkopen. De huidige Pandhuiswet dateert uit 1910 en is sterk verouderd, waardoor klanten van pandhuizen onvoldoende worden beschermd. De nieuwe wet zorgt ervoor dat klanten van pandhuizen wel adequate bescherming krijgen en de dienstverlening door pandhuizen in stand blijft. Ik weet bovendien nóg wel een paar wetten die verouderd zijn. Vreemd genoeg zie ik die nog niet terug.

6. In 2014 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie. De huur komt op die manier meer in overeenstemming met de kwaliteit van de woning. Voor hogere inkomens kunnen de huren nog sneller stijgen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Deze maatregel moet de huurprijzen van woningen ook meer in evenwicht brengen met de vraag van de markt. Een verhuurder is niet verplicht om deze inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.

7. Per 1 juli 2014 komt een einde aan de seniorenkeuring voor het Klein Vaarbewijs voor de pleziervaart.

8. Uitbreiding registratie VOG’s door gastouderbureau. Vanaf 1 juli 2014 moeten gastouderbureaus hun administratie uitbreiden. Zij moeten ook de afschriften opnemen van VOG’s van vrijwilligers, stagiaires en de huisgenoten van gastouders.

9. Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2014 premiekorting voor de werknemersverzekeringen toepassen in hun loonaangifte als ze een werkloze jongere in dienst nemen. Voorwaarde is dat de jongere tussen 18 en 26 jaar is en een WW- of bijstandsuitkering heeft. Daarnaast gelden er nog andere voorwaarden.

10. Verhuurders van sociale huurwoningen kunnen vanaf 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Er is € 400 miljoen subsidie beschikbaar om huurwoningen energiezuiniger te maken.

11. Vanaf 1 juli 2014 moet elke straattaxi een boordcomputer voor taxi’s (BCT) hebben. Die registreert elke taxirit en de arbeidstijden. Zo kan de overheid taxibedrijven beter controleren.

12. Passend onderwijs van start. Scholen moeten vanaf het schooljaar 2014-2015 een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet zorgplicht. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.

Dit is nog maar een kleine greep uit het pakket van veranderingen die vandaag zijn ingegaan.  Het begint mij te duizelen. O ja, vergeet nog bijna de belangrijkste punten. Vanaf vandaag mogen jullie geen wasberen en struisvogels meer houden. De dierenopvang zal het druk krijgen door deze regel. Je mag jouw eigen huisdieren niet meer doden. Voorlopig alleen nog maar de kat en de hond en eventueel het konijn. Voorlopig eerst deze dieren, want de overheid weet niet of het haalbaar is deze nieuwe regel te handhaven.

Wij zullen straks de advertenties wel tegenkomen. Struisvogel t.k.a. in zeer goede staat t.e.a.b.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz