HIsarna op koers

TATA STEEL

IJMUIDEN – De duurtest van de HIsarna-installatie bij Tata Steel toont aan dat deze technologie ertoe kan leiden dat de CO2-uitstoot van het staalproductieproces fors kan worden gereduceerd, aldus Tata Steel zelf.

Foto: Dirk-Jan Prins

Tijdens de huidige testcampagne zijn onder meer proeven gedaan met het inzetten van staalschroot en biomassa. Daarmee blijkt een CO2-reductie haalbaar van meer dan 50% ten opzichte van het maken van staal via de hoogovenroute. De HIsarna-installatie is inmiddels officieel een permanent onderdeel geworden van de productieketen op de site van Tata Steel in IJmuiden. De fabriek heeft een bezetting van 80 personen, waarvan 60 in vijfploegendienst.

De tussentijdse resultaten van de duurproef met HIsarna laten zien Tata Steel, met deze zelf bedachte technologie, een significante bijdrage kan leveren aan het structureel verder verduurzamen van de wereldwijde staalproductie. Met het ontwikkelen van deze technologie geeft Tata Steel concreet invulling aan hun ambitie om hét staalbedrijf te worden dat duurzaam is in alle opzichten.

“Toen wij de HIsarna-technologie bedachten gingen wij er vanuit dat wij de CO2-uitstoot en het energieverbruik met minimaal 20% konden reduceren”, aldus Koen Meijer, projectleider van HIsarna”. Die 20% haalt Tata Steel doordat het mogelijk is, in tegenstelling tot in een hoogoven in de HIsarnareactor ijzererts en poederkolen rechtstreeks in kunt inzetten, zonder voorbewerking van de grondstoffen in aparte kooks-, sinter- of pelletfabrieken. Dat het bedrijf inmiddels een goed draaiende installatie heeft en een CO2-reductie van meer dan 50% heeft weten te realiseren, overtreft alle verwachtingen. Tijdens de duurtest is ook het record verbroken van de langste aaneengesloten productierun: er is 8 dagen en 8 uur ononderbroken vloeibaar ruwijzer gemaakt. De processtabiliteit is sterk verbeterd en er is nu meer kennis opgebouwd over de optimale inrichting en beheersing van het productieproces.

Hoger recyclingspercentage

In het afgelopen half jaar zijn proeven gedaan met het inzetten van staalschroot in de HIsarna-reactor. Daarmee is aangetoond dat men tot 53% schroot kan inzetten. Dit betekent dat met deze technologie veel minder grondstoffen worden ingezet dan in het hoogovenproces. Door in het proces van ruwijzer maken nu ook schroot in te zetten, verhoogt het recyclingspercentage van het maken van staal. In de Staalfabriek wordt vervolgens ook nog eens 10-20% schroot ingezet bij het omzetten van vloeibaar ruwijzer in staal, dat als product oneindig recyclebaar is zonder verlies van kwaliteit.

De volgende stappen in het testen van de HIsarna-installatie bestaan onder meer uit het bepalen van de ideale grondstoffenmix, het onderzoeken van de opties om staalslak te recyclen, het testen van het gebruik van CO2 als gas om grondstoffen te injecteren, het onderzoeken van de terugwinning van zink en het bestuderen van de mogelijkheden voor het afvangen en opslaan / toepassen van CO2. Inmiddels is ook begonnen met het ontwerpen van een HIsarna-installatie op industriële schaal. Die zou over zeven jaar in gebruik kunnen worden genomen. Als de testen met die installatie ook succesvol verlopen, breekt het moment aan dat de HIsarna-technologie commercieel beschikbaar kan worden gemaakt.