Huishoudelijke Hulp Toelage

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen introduceren de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

De HHT is een toelage voor burgers als ze een huishoudelijke hulp inhuren. Hij is vooral bedoeld voor mantelzorgers – mensen die langdurig en onbetaald voor iemand anders zorgen. Aanvragen kunnen nu worden ingediend. De regeling is voor mantelzorgers die wonen in één van de IJmond gemeenten. Zorgt u per week minimaal 4 uur voor een naaste? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze Hulp bij het huishouden. Daarnaast wil het Rijk met deze toelage huishoudelijke hulp medewerkers aan het werk houden. De regeling betaalt meer dan de helft van het uurtarief van huishoudelijke hulp. Dat moet het aantrekkelijker maken om huishoudelijke hulp in te kopen.

Aanvragen?
Inwoners kunnen een verzoek indienen via Socius of MaatjeZ, twee van de mantelzorgorganisaties in de IJmond. Mantelzorgers die wonen in Velsen bellen met Socius, telefoon 088-88 76 900, www.socius-md.nl. Mantelzorgers die in de gemeenten Beverwijk of Heemskerk wonen, nemen contact op met MaatjeZ, telefoon 088-99 57 788, www.maatjez.nl. Via deze regeling kan er maximaal 3 uur per week per huishouden huishoudelijke hulp ingekocht worden.

Kosten
In 2015 wordt een eigen bijdrage van € 7,50 per uur gevraagd; dat wordt in 2016  € 10,00 per uur. Voor dit bedrag krijgt de aanvrager een professionele hulp, die in dienst is bij een zorgaanbieder, met alle zekerheden die daarbij horen. De subsidie van het rijk geldt tot 31 december 2016. Afhankelijk van de aanvragen dit jaar bekijkt de gemeente of de regeling in 2016 gewoon doorloopt of dat er een aanpassing nodig is. Het ministerie van VWS heeft hiervoor in 2015 en 2016 landelijk 190 miljoen beschikbaar gesteld.

Zorgaanbieders
De IJmond-gemeenten hebben samen met de aanbieders (Thuiszorg InHolland, TSN, TZorg, ViVa!Zorggroep, Zorgkompas en De Zorgspecialist) een plan voor de toekenning gemaakt en een aanvraag ingediend bij het ministerie. Deze aanvraag is inmiddels toegekend.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on “Huishoudelijke Hulp Toelage

  1. Heb hulp voor mijn vrouw van TSN via zorgloket van gemeente Velsen voor 6 uur in de 4 weken. Kom ik dan ook in aanmerking voor die tegemoetkomin g?

Comments are closed.